אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ס"ה

 ההסבר הקצר לפרק ס"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"ה:

 

פרק ס"ו

 ההסבר הקצר לפרק ס"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"ו:

 

לפינות הקודמות >>