אאא

במכתב מרטיט שלא נשמע כמותו, יוצא רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בנוסח מפורש וברור בכתי"ק, בו הוא מברך את תורמי הקופה שלו 'קופת העיר', בברכה נדירה ומפעימה: "יזכו בעזה"י שיתקיים בהם ובצאצאיהם תפילת השל"ה והצלחה בחינוך הילדים". 

קחו חלק במגבית ותזכו לברכתו של שה"ת >>

התרגשות רבתי בעולם היהודי מאז פורסם דבר המכתב המיוחד שכתב בכתב יד קדשו רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, אשר מלווה את קופת העיר במשך כל 19 שנות קיומה, ובימים אלו לקראת מגבית שבועות תש"פ מתפרסמים ברבים דבריו המפורשים והנכוחים. [המכתב המלא במסגרת].
רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א אשר מכיר מקרוב את פעולות הצדקה וההצלה של קופת העיר, ראה לנכון לברך בברכה מיוחדת אשר רבים חפצים בה בדורנו החלוש, שכל התורמים למגבית שבועות של קופת העיר יזכו לנחת והצלחה בחינוך ילדיהם.
לרגל הברכה המיוחדת יזכו כל המשתתפים במגבית חג השבועות המיועדת לאלפי משפחות מכל רחבי הארץ הממתינים לתמיכת 'קופת העיר' מעל 250 ש"ח, לקבל את ברכתו ותפילתו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א בעת הדלקת נרות של חג מתן תורה. ברשימה שתועבר לתפילת מרן רשכבה"ג שליט"א יופיעו אי"ה הנענים לקריאתו ומשתתפים במגבית חג השבועות של 'קופת העיר.

קחו חלק במגבית ותזכו לברכתו>>