אאא

הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, הגיע אמש (שלישי) לניחום אבלים אצל איש התקשורת החרדי, יקי אדמקר, היושב שבעה על פטירת בתו רננה חיה ע"ה, שנפטרה בטרם עת כשהיא בת 4 חודשים.

בדברי הניחום, אמר הרב: "המשיח בשביל לבוא צריך להשלים תיקון, מהו התיקון - נשמות שנולדו. יש 60 ריבוא נשמות, צריכים לתקן אותם ומאז שה' ברא את העולם חלק ניתקנו וחלק באים לפעמים מתקנים קצת ואז צריכים להמשיך ובאים עוד פעם - גלגולים, כי לפעמים במקום לתקן גם מקלקלים בחיים של האדם".

בהמשך דבריו אמר הרב עמאר: "יכול לבוא לומר מישהו: '4 חודשים מה תיקנה הנשמה הזאת?'. החתם סופר כותב בשם המקובלים: 'שאפילו נפל, היה קצת ונפל - זה תיקון, אפילו שלא ראה את העולם'. יש כל מיני סוגי תיקונים, קל וחומר מי שנולד".

הרב עמאר שיבח את ההורים שטיפלו במסירות רבה בבתם הפעוטה שנולדה כפגה עם מום בלב לפני 4 חודשים: "כהורים, עשיתם דבר גדול במסירות נפש, רוב העולם ששומעים דבר כזה לא עומדים בזה - הולכים ועושים מה שעושים, אתם עמדתם נגד הטבע והשלמתם את התיקון. זה לא סתם, זה מאת ה'. הצער הוא צער, אבל תשימו לב למה שעשיתם, זה דבר גדול".

לסיום בירך הרב את ההורים שיפקדו בקרוב בבנים זכרים מלבד שתי הבנות שיש להם כיום: "עכשיו ה' יתן לכם בנים זכרים, תגדלו אותם בבריאות ובנחת ותשמחו בחופותיהם, הזכות הזו תעמוד לכם".