אאא

הכניסה לרחבת הכותל המערבי בזמן תפילות אלו, תותנה בהצגת אישורי הכניסה ותעודות הזהות (או צילום שלה) של כל מתפלל/ת.

בשערי העיר העתיקה, בצירי ההגעה ובכניסות לרחבת הכותל המערבי יהיו מאבטחים עם רשימת הזוכים כולל שם ות.ז. שיוודאו כי הנכנס לכותל הוא בעל "אישור הכניסה" המופיע בתעודת הזהות או ילדים מתחת לגיל 11 שהגיעו יחד עם ההורה ומופיעים בספח.

כמו כן, בתפילת הנץ של חג השבועות יחולק לאחר התפילה כמדי שנה "סט קידוש" לכל החפץ בכך- יין קידוש לכל מנין, בקבוק שתיה אישי ומאפה אישי באריזה סגורה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 ריקודים בכותל, במוצאי החג. ארכיון (צילום: כיכר השבת)

"הקרן למורשת הכותל המערבי" מבקשת להישמע להוראות משטרת ישראל והמאבטחים ולהנחיות הסדרנים לטובת חג שמח ובריא לכלל הציבור.

בעניין טלטול הכרטיס ותעודת זהות או צילום תעודת זהות משום מוקצה וכדו'. הגר"ש רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים נדרש לשאלה זו, והסביר שלגבי הכרטיס אין כל איסור של שטרי הדיוטות כיון שהוא לדבר מצווה. ולגבי תעודת הזהות גם בזה אין איסור כי תעודת זהות לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל הינה מוקצה מחמת חסרון כיס. וכיון שבערב חג שבועות זה עומדת תעודת הזהות לשימוש של היתר היא אינה מוקצה.

אמנם טלטולה לאחר השימוש מעוררת שאלה, אך הדבר תלוי לגבי טלטול סכין של מילה לאחר ביצוע ברית המילה. וכיון שלהלכה ניתן לטלטלו לאחר השימוש, הרי שגם תעודת הזהות ניתן לטלטלה, וכך פסק הגר"א נבנצל שליט"א.

עם זאת ניתן להציג גם צילום תעודת זהות שאז לכל הדעות אין בזה כל איסור, שהרי היא צולמה לצורך היתר, ואין צורך להחזירה.

מועדי התפילות (שבהם התפילה באמצעות אישורי כניסה בלבד) הינם:

בליל חג השבועות: יום חמישי תפילת הנץ בין השעות 24:00 – 7:00.

בערב שבת: יום שישי קבלת שבת בין השעות 17:30 – 20:30.