אאא

משל שסיפר ה'עטרת צבי' - הרה"ק רבי הערשלי מזידיטשוב זי"ע, כדי להסביר את חשיבות תורת הבעל שם טוב הקדוש, וכיצד היא הצליחה לקרב את העם לתורת רשב"י הקדוש, ובזכותה לימוד או 'גריסת' הזוהר הקדוש הפך לנחלת הכלל.

ההחלטה לחפש מלך שיהיה ראוי למלוכה

פעם היתה מדינה עשירה שלא היה לה מלך, בני המדינה היו כמו צאן בלי רועה, והחליטו שהגיע הזמן שיהיה להם מנהיג מכובד וחשוב – שימלוך עליהם.

ולכן, הם החליטו לשלוח שליחים לכל העולם, כדי לחפש ולחקור אולי ימצאו אדם מיוחד שיהיה ראוי למלוך במדינתם.

השלב הראשון – מציאת מלך רם ונישא

לאחר שנה של חיפושים, חזרו כל השליחים למדינה התאספו יחדו, כל אחד סיפר את תוצאות שליחותו, רובם אמרו שלא מצאו מישהו שראוי למלוך על מדינתם.

רק שליח אחד סיפר, שראה במדינה רחוקה אדם מאוד נפלא ונעלה, ותאר להם את מראהו החיצוני, שהיה יפה תואר ויפה מראה ובעל שיעור קומה, בעל חכמה ובינה משהו מיוחד, בעל מידות נעלות מאוד - כליל המעלות ממש.

הוא סיכם ואמר: אין כמוהו ראוי למלוכה, אין זולתו! דברי השליח התקבלו על לב הנאספים, והחליטו להכתירו למלך עליהם.

אבל, המון העם לא הבין את גודל מעלת המלך, ולא השתכנע שכדאי להמליכו, בגלל המרחק הרב ביניהם לבינו, וחוסר ראייתו, היה להם קשה להתלהב מהמלך, ולכן, הם המשיכו להישאר - ללא מלך.

השלב השני – ציור פני המלך

לאחר תקופה התכנסו שוב כל החכמים, ואחד מחשובי הממלכה אמר, בואו נחשוב, כיצד ניתן לקדם את המלכת המלך, מכיון שהעם לא מתלהב מהמלך שלא ראוהו, ולא יודעים כיצד המלך נראה, אלא, רק שמעו עליו סיפורים.

ולכן, כדאי שאחד מהאנשים ירד למדינה הרחוקה שבו מצוי המלך, ויצייר אותו ויביא את הציור לעם, ואז כולם יראו שמדובר במלך מאוד מיוחד.

והאנשים החכמים במדינה יוכלו להתבונן בציור, ולהבין את המהות הפנימית של המלך, ויחליטו אם הוא ראוי למלוכה, וכך, גם העם ירצה להמליך את המלך עליהם.

וכך היה, החכם נסע לאותה מדינה וצייר את האדם המיוחד, חזר לארצו והביא את הציור לבני המדינה.

חכמי המדינה התבוננו בזיו פניו של המלך שהאיר מהציור, וראו בברור את גודל ועומק חכמתו, שהיתה ניכרת כבר בצורתו החיצונית, והיו אנשים חכמים שיכלו להבין מהציור גם את חוכמתו הפנימית.

אולם עדיין נותרה בעיה, המון העם שלא הבינו בחכמת הפרצוף, לא הצליחו להבין ולהשיג את מעלותיו של האיש, וליבם עדיין לא נמשך להכתירו למלך עליהם, והתוצאה: שוב עברה תקופה ארוכה והעם נשאר – ללא מלך.

השלב השלישי – הבאת המלך למדינתם

לאחר תקופה ארוכה התאספו שוב חכמי המדינה, ואחד החכמים אמר שלא יתכן שימשיכו להישאר ללא מלך, ולכן, הוא הציע לחזור לאותה מדינה, ולהפציר באיש הנבחר לבוא איתו, כדי להיות מלך בפועל על מדינתם.

וכך היה, השליח נסע למדינה הרחוקה ודיבר עם אותו האדם, שיבוא להיות להם למלך, ולאחר דין ודברים הוא הסכים לבוא למלוך עליהם, השליח שם מיד כתר מלוכה על ראשו של המלך הנבחר, ושלח רץ למדינתו כדי שיכינו את מעמד ההכתרה למלך המיוחד.

כאשר הגיעה ההודעה שהשליח והמלך הנבחר עומדים להגיע, התרגשו כל בני המדינה, והכינו למלך מעמד מפואר של קבלת פנים, והמתינו בקוצר רוח - לבואו של המלך.

כאשר הגיעו השליח והמלך הנבחר, כולם שמחו לקראתם, וזרקו עליהם הרבה מתנות של כסף זהב ויהלומים, ולא זו בלבד, השליח זכה שלאחר שהמליכו את המלך, המלך, מינה אותו להיות לו - למשנה למלך, והפך אותו לאדם הכי חשוב במדינה, וכל בני המדינה כיבדו את המלך והמשנה למלך - בכבוד ויקר רב.

להמלכת המלך היו קשורים שלושה שליחים, השליח הראשון: גילה את קיום המלך, השליח השני: צייר את דמות המלך, והשליח השלישי: הביא את המלך בעצמו למדינה.

מדוע השליח השלישי זכה להרבה כבוד ויקר מהמלך? השליח השלישי – הלך הביא את המלך בכבודו ובעצמו! הוא הביא את המלך למלוך בפועל על העם, הוא הפך את המלכת המלך - מדיבורים בעלמא, להמלכה - בפועל ממש!

התפשטות תורת החסידות

את הנמשל סיפר ה'עטרת צבי' - הרה"ק רבי הערשלי מזידיטשוב זי"ע, וחייב לאומרו באזהרה רבה, כי הוא נועד רק לסבר את האוזן, כדי להבין את הדברים, כיון שאנו מדברים בשרפי קודש שקדושתם כלל וכלל, אינה ניתנת להשגה ולהבנה בשום אופן וצורה, שכולם צדיקים קדושי עליון, ואנו רק מביאים את דברי ה'עטרת צבי'.

הידיעה משרישה בלב את - אהבת ה'

"וידעת היום והשבת אל לבבך" (דברים ד, לט), התורה מצוה שהאדם יתבונן ויכיר ברוממות וגדולת ה' יתברך, ההבנה השכלית תוכל לקרב את ידיעת ה' אל ליבו, עד שהלב יוכל להרגיש שאין אלוק אחר – 'ואין עוד מלבדו', כפי שפירש הבעל שם טוב הקדוש: "אין מציאות אחרת זולתו" שע"י התבוננות בגדלות ה', ע"י החכמה בינה ודעת, האדם זוכה שהידיעה תפעל על - כלי המעשה ממש.

אולם, כיצד אנו קטני הדעת נוכל להגיע להשגות בגדלות ה' יתברך? הרמב"ם מייעץ, שעל ידי ההתבוננות בנפלאות הבריאה, יהיה אפשר קצת לראות את גדלות ה'. על אף שמה שעינינו רואות אינו אפילו אחד מני אלף אלפי אלפים מגדלות השי"ת, ואנו בעולם הזה לא נוכל, אף לא מעט שבמעט להבין ולהכיר בגדלות ה' יתברך, שלגדולתו אין חקר ומידה 'דלית מחשבה תפיסא בך כלל' ש'לך דומיה תהילה'.

שלבי גילוי תורת הנסתר

רשב"י הקדוש גילה את גדלות ה' יתברך בעולמות העליונים, אולם, גם את גילוי הזה הוא נעל באלף מנעולים, שכידוע הוא מינה את רבי אבא לכתוב את הסודות הנוראים - סודות התורה, באופן של העלם ורק מי שראוי להבין - יוכל להבין.

אולם, לאחר שרשב"י כבר גילה את הסודות הנוראים, העולם השתנה ונהפך לעולם אחר, ונפתח פתח לדורות הבאים לגלות ולהשיג קצה מקצהו של תורת הנסתר, וממילא הדבר עשה הכנה לקראת הגאולה השלימה.

רק לאחר דורות רבים זכינו לאורו של האר"י הקדוש, שהאיר וגילה דרך חדשה בתורת הקבלה, ואכן הדבר היה כעין 'ציור' לעולמות הרמים אשר בשמים ממעל, אולם, עדיין כל דבריו הקדושים של האר"י ז"ל בענייני האורות העליונים ובעולמות עליונים – 'לאו כל מוחא סביל דא', כי כל דבריו היו בשמים למעלה למעלה, ורוב העולם לא היה ראוי לקבלם.
הארת פנימיות התורה – מאירה בלב כלל ישראל

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה' יתברך ברחמיו הרבים הוריד את נשמת הבעל שם טוב הקדוש, שזכה להוריד את מלכו של עולם - לזה העולם, ע"י שביאר את סודות פנימיות התורה, באופן שגם אנו יכולים ללומדם ולקבל מהם חיות, ועל ידם נוכל להתרומם ולהתקרב אל ה' יתברך, ולעבוד אותו באמת מתוך אהבה ויראה.

הבעל שם טוב הקדוש, גילה לנו את הכח והניצוץ האלוקי הטמון בכל פרט ופרט בבריאה, והסביר שבכל דבר מולבש וגנוז אלוקות, ו'לית אתר פנוי מיניה', ושאין שום תנועה ודיבור שאין בו יחודים נוראים ונפלאים, והוא לימד איך האדם יקשר את עצמו בדבקות ה' יתברך בכל פעולה שהוא עושה, ואפילו בשיחה בטלה, כי בכל תנועה ניתן לגלות את מלכו של עולם (מעובד עפ"י קונטרס מאירת עיניים הקדמה לספר בעש"ט על התורה באות נ"ז).

הבעל שם טוב הקדוש חידש גם את סוד ההתקשרות לצדיקים, שהוא חלק מצורת העברת התורה ע"י הארת המשפיע על המקבל, והחדיר את חשיבות הדבר להמון העם, הוא הסביר שלא מדובר בפעולה טכנית בלבד, אלא, זוהי הדרך שגם פשוטי העם יוכלו להתעלות, להתחבר ולדבק בה' יתברך, ואכן כך היה, תלמידי הבעל שם טוב הקדוש נקשרו אליו בעבותות אהבה, בקשר עז שלא ניתן לתאר, והוא השאיר אחריו שישים גיבורים, תלמידים ממשיכי דרכו, וכך המשיכה השושלת המפוארה של החסידות לצמוח ולהתפתח עד דורינו אנו.

כל מי שזכה לטעום את מתיקות ואור פנימיות התורה, יודע מהי הארה אמיתית בנשמה, עונג ותענוג אמיתי שלא היה, ולא יהיה בשום תחליף בעולם, שיאיר את לבבות עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו, אמן!