אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ע"ז 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"ז: 

 

פרק ע"ח 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ח - חלק א'

 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ח - חלק ב'

 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ח - חלק ג'

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"ח: 

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

לפינות הקודמות >>