אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ע"ט 

 ההסבר הקצר לפרק ע"ט

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"ט: 

 

פרק פ' 

 ההסבר הקצר לפרק פ'

 

  • ההסבר המורחב לפרק פ':

 

לפינות הקודמות >>