אאא

לראשונה בישראל, הוגשו ארבעה כתבי אישום נגד הורים שחיתנו את בנותיהם הקטינות בניגוד לחוק. כך מודיעה היום (שני) פרקליטות המדינה.

כתבי האישום, שהוגשו לבית משפט השלום בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום, עוסקים בשלושה אבות וכן באם ואב מהפזורה הבדואית בנגב, כשהעבירה המוזכרת בהם היא 'השאת קטינה'.

כידוע, 'חוק גיל הנישואין' שאושר בשנת 1950 אוסר על קטינים וקטינות - כאלו שלא מלאו להם 18 שנים - להינשא, בלא היתר של בית משפט לענייני משפחה - שיינתן בנסיבות מיוחדות בלבד. החוק גם אוסר על הורים להשיא קטינים מתחת לגיל זה, ואוסר על כל אדם לערוך נישואין כאלו או לסייע בעריכתם.

בפרקליטות מזכירים, כי על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ישנה חשיבות באכיפת העבירה של נישואי קטינים, בשל הנזק הצפוי מהם לקטין או לקטינה, לילדיהם ולחיי המשפחה. עוד מצוין בהנחיה, כי העובדה שבאוכלוסיות מסוימות קיימת מסורת ממושכת של 'נישואי בוסר', "אין בה כדי לרכך את חומרת העבירה".

כמו כן, הנחיית פרקליט המדינה קובעת, כי הליכים פליליים יינקטו, בראש ובראשונה, כלפי מי שערך את הנישואין או סייע בעריכתם, זאת מאחר והמשיאים את בני הזוג מאפשרים את קיום התופעה המזיקה של נישואי קטינים ותורמים תרומה מכרעת לביצוע העבירה, ומכאן שהרתעתם הכרחית לצורך מיגור התופעה.

 חתונת קטינים אצל 'נשות השאלים'. ארכיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

"לתופעה של נישואי קטינים השלכות שליליות רבות", מדגישים בפרקליטות המדינה, "ובכלל זאת, הקושי לייחס החלטה אוטונומית מצד הקטין להיקשר בברית הנישואין, קיומה של אפשרות לכך שהנישואין נועדו לשרת תכליות זרות, וכן הקושי הכרוך בהתמודדות הקטינים עם המחויבות והאחריות שבניהול משפחה וגידול ילדים בגיל צעיר.

כזכור, בעבר פסק בית המשפט העליון כי "על החברה המאורגנת לשמור על הנערה, אשר, לעיתים קרובות, מטעמים קצרי טווח משלה ותחת לחץ הוריה, מבקשת להינשא והיא אינה בשלה לכך, לא מבחינה פיזית ולא מבחינה רגשית... גישה זו, המבקשת לקבוע גיל מינימום לנישואין, אינה מיוחדת לנו. היא מקובלת במרבית האומות בנות התרבות".

בכתבי האישום המדוברים נטען, כי הנאשמים אישרו את נישואי בנותיהן שהיו בגיל 17 לערך - לעתים עם אדם המבוגר מהן בשנים רבות, וכי על סמך הסכמת ההורים פנו בני הזוג לבית הדין השרעי, וזה אישרר את הנישואין האסורים.