אאא

מפקד פיקוד המרכז אלוף תמיר ידעי וקצינים נוספים ייכנסו לבידוד. זאת לאחר שהשתתפו לפני שבוע באירוע שבו נכח איש קבע שאתמול אובחן כחולה בקורונה.

רק אתמול בהתאם להערכת מצב בנושא, בוטלה הפקודה המחייבת בדיקת חום בכניסה לבסיסי צה״ל. הנהלים מעודכנים מעת לעת על פי המצב.

נכון לאתמול, חלו בצה"ל 258 משרתים בחובה, בקבע ועובדי צה״ל - כולם במצב קל. מתוכם, 233 החלימו או השתחררו משירות. נכון ליום שלישי, ישנם 25 חולים בצה״ל. 1,832 משרתים נמצאים בבידוד – בחובה, בקבע ועובדי צה״ל.