אאא

אדמו"רים, ורבנים וקהל חסידים השתתפו בשמחת החתונה לנכד האדמו"ר מנדבורנה באניא, בן לבנו הרה"צ שלמה זלמן לייפער, חתן הרה"צ יהודה אלעזר דוד ניישלאס, גאב"ד סערדאהלי, עם הכלה בת הרה"צ יצחק מאיר באב"ד,  דומ"ץ ורב 'קנין תורה' בי-ם, בן הרה"צ יוסף דוב באב"ד אב"ד בעלזא בלונדון וחתן האדמו"ר מנדבורנה לונדון.

השמחה התקיימה באולמי סאטמר ברחוב עזרת תורה בירושלים, כאשר בסידור קידושין כובד הסבא הרבי מנדבורנה באניא, ובברכה אחריתא כובד האדמו"ר מביאלה.

בשמחה השתתפו בין היתר האדמו"רים מויז'ניץ, קאפיטשניץ, ספינקא - י"ם, זוטשקא, והרבי מרחמסטריווקא שרקד במעמד ה'מצווה טאנץ' עם החתן והאדמו"ר.