אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק צ"ט 

 ההסבר הקצר לפרק צ"ט

 

  • ההסבר המורחב לפרק צ"ט: 

 

פרק ק' 

 ההסבר הקצר לפרק ק'

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק': 

 

לפינות הקודמות >>