אאא

אבל כבד בחסידות סלאנים עם היוודע פטירתו של הרה"ח רבי שמעון וינברג זצ"ל, מחשובי חסידי סלאנים ומזקני החסידים, בן 98 בפטירתו.

המנוח היה צאצא של האדמו"ר בעל ה'יסוד העבודה' זצוק"ל, ובחייו היה מקושר מאד לאדמו"ר בעל ה'ברכת אברהם' ולאדמו"ר מסלאנים, ובחסידות הכירו כולם את המנוח שהיה חסיד אמיתי ודבוק בכל נפשו לאדמו"רים מסלונים זצ"ל.

לפרנסתו הקים לפני עשרות שנים את מאפיית המצות ויינברג בירושלים, ובמשך תקופה ארוכה היו גדולי ישראל אופים אצלו את המצות בערב חג הפסח, ופעילות המאפייה נמשכת בניהול ילדיו עד עצם היום הזה.

אחד ממכריו מספר כי רבים העריצו את רבי שמעון ז"ל בכך שהיה מכבד מאד את השבת, ואף אהב מאד את שירי השבת אותם היה מזמר ברצף.

אחד מבנותיו של המנוח נישאה להרב משה ארליך זצ"ל, בנו של רבי יו"ט ארליך ולפני כמה שנים נפטרה לאחר שסבלה ממחלה קשה.

המנוח השאיר אחריו את משפחתו העניפה, בנים ובנות ההולכים בדרך התורה והחסידות, ומסע ההלוויה תתקיים בשעה 19:00 בבית המדרש דחסידי סלאנים ברחוב דורש טוב בירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.