אאא

שמחה של מצווה בכל מרחבי תבל לקראת יום חמישי הקרוב, בו יסתיים המחזור הל"ט בלימוד היומי בספר 'משנה תורה לרמב"ם', כתקנתו הקדושה של האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, אליו הצטרפו מרנן ורבנן שליט"א. הסיום יהיה הפעם משותף ללומדים שלוש פרקים ליום וכן במחזור לימוד פרק אחד ליום.

השנה, עקב המגבלות שלא מאפשרות לקיים מעמד סיום מרכזי באולם, ייערכו מעמדי סיום מקומיים בכל בית כנסת ברחבי הארץ והעולם, כשהמעמד הבולט ייערך כמידי שנה על ידי 'צעירי אגודת חב"ד' במתחם ציון הרמב"ם בטבריה בשעה 19:00, בהשתתפות רבנים ומשפיעים שליט"א.

'מטה הרמב"ם' בצעירי חב"ד, המלווה את התקנה הקדושה מזה עשרות בשנים, מציע לגבאי בתי הכנסת עלוני הסברה לקראת מעמד הסיום, מגזין שי למשתתפים, הפקות מולטימדיה על לימוד הרמב"ם וכן ספרי רמב"ם במבצע.

התקנה הקדושה

בשנת תשד"מ תיקן כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש את התקנה הקדושה והיא התקבלה בחיבה רבה ובהתלהבות של קדושה על ידי כלל ישראל ובראשם גאוני התורה ואדמו"רי החסידות, ששיבחו את התקנה וקראו לציבור שומעי לקחם להצטרף אליה.

תקנת הלימוד מונגשת לכלל הציבור ומחולקת לשלושה מסלולים, בהתאם לאפשרויות הלומד: שלושה פרקים ליום (לומדים את כל "היד החזקה" במשך כשנה), פרק אחד ליום (לומדים את כל ה"יד החזקה" במשך כשלוש שנים – מקביל לשלושה מחזורי לימוד של המסלול בן השלושה פרקים ליום), ספר המצוות (מסלול זה מיועד בעיקר לנשות ישראל, לילדים ולבעלי ידע התחלתי בלימוד התורה שבעל-פה. הנושאים הנלמדים בו בכל יום תואמים לנושאים הנלמדים בספר "היד החזקה" – לפי מסלול שלושה פרקים).

גדולי ישראל בכל הדורות הפליאו במעלת לימוד ספר 'משנה תורה' לרמב"ם והמליצו על כך לתלמידיהם – כדי להתעלות במעלות התורה, לקיים "כל השונה הלכות בכל יום" ואף כסגולה לתיקון המידות וליראת-שמים.

לקראת תחילת מחזור הלימוד הארבעים, בשעטו"מ, קוראים הרבנים ומוסרי השיעורים, לכלל הציבור, לנצל את ההזדמנות ולהצטרף לרבבות בית ישראל בלימוד ב'יד החזקה'. "ויהי-רצון שעל-ידי האחדות האמיתית של כלל ישראל", אמר בשיחת קודש מחולל התקנה, "בלימוד אחיד ומשותף בתורת משה – תבוטל סיבת הגלות וממילא ייבטל גם המסוּבב שהוא הגלות ותבוא תכף ומיד הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.

"ואזי נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד שבו חותם הרמב"ם את ספרו 'משנה תורה': 'ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו כל ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר 'כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים'".