אאא

האם השנה יש לקהל בצום שבעה עשר בתמוז בשל הסכנה והחשש מפני התפרצות נגיף הקורונה? גדולי הרבנים דנו בנושא, ואנחנו ליקטנו כמה מדעותיהם.

יודגש, כי אין לפסוק משום הלכה למעשה בהתבסס על כתבה זו, ועל כל אחד לבדוק ולהתייעץ עם מורה ההוראה כיצד עליו לנהוג.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין פסק כי "מי שכבר נדבק או שהוא יידבק כי הוא נמצא בין חולים, שלא יצום כלל למרות שהוא מרגיש טוב. הוא לא מרגיש חום ולא תסמינים, אבל הוא נושא את המחלה. הוא נחשב חולה. אף על פי שאין סו סכנה הוא נושא את החיידק. כרגע הוא במקום חולי. הנגיף פגע בו או שיפגע בו".

 פסק הגר"י זילברשטיין (קרדיט: מלי טביוביץ)

הגר"י הוסיף ופירט: "היום מי שאח שלו או אשתו נדבקו והוא יחד אתם שולחים אותו לבידוד. אני קורא לזה חשש שנדבק. גם כשיש רק חשש, הוא יאכל פחות מכשיעור - שתי שליש ביצה יאכל שיעורים כמו ביום כיפורים וישתה מלוא לוגמיו".

"אם אין להם תסמינים והוא בבידוד החוק חושש וגם הרב אלישיב חושש. אם יש רק חשש אז יאכל חצי שיעור".

הרב זילברשטיין סיכם את הדינים: "אדם שלא נדבק בכלל יכול לצום, אבל חייב לצאת לרחוב עם המסכה. חולה אע"פ שמרגיש טוב הוא חייב לאכול ולשתות מלא. אם הוא לא נדבק אבל הוא בבידוד, אז יאכל פחות מכשיעור זאת מחשש שמא יידבק".

להחלטתו הגיע הגר"י במענה לשאלתו של ד"ר מיכאל פקטרוביץ', הרופא החרדי המפורסם ממודיעין עילית - אליו שיגרו רבנים נוספים את תשובותיהם.

רבה של העיר בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא כתב להקל ופירט: "נשים ובחורים צעירים שמרגישים חולשה בעת הצום, וכן אלו הסובלים ממחלות שונות, אף אם בשנים כתיקונם אין הצום מזיק להם, בשנה זו לא יצומו".

כמו כן כתב הרב כי אלו שמרגישים חולשה לאחר שכבר הבריאו מהנגיף לא יצומו, מי שמרגיש בגופו את אחד מתסמיני הנגיף, למרות שקיבל תוצאה שלילית הרי שאסור לו לצום, וכי כל אלו שהצום גורם להם חולשה יתירה יצומו רק עד חצות היום.

הפוסק הגאון רבי משה בראנסדופר כתב אף הוא מכתב ובו הוראות כיצד יש לנהוג בצום מחר כתב להקל אצל אצל שיש להם תסמינים.

באשר לאנשים שאין להם תסמינים כתב הגר"מ כי "מן הראוי שלא יצא מפתח ביתו ביום התענית אלא במקום ההכרח, וכן טוב כשיוצא לחוץ ישא סביב לחוטמו ופיו חתיכת בד וכדו'".

"מי שיש לו תסמיני המחלה או שחושש שיש לו תסמינים או מי שהיה לו המחלה ועדיין מרגיש חולשה או תופעות אחרות והיינו שהמחלה עוד לא סרה ממנו לגמרי, אינו חייב להתענות, ואם יש ביכולתו לפדות התענית מה טוב, כי העיקר הוא תשובה ותיקון המעשים", דברי הרב בראנדסדופר.

כפי שכבר דיווחנו, הראשון לציון הגר"י יוסף פסק במהלך שיעורו השבועי כי "מי שבריא בתקופה הזו - יצום בי"ז בתמוז ולא יילך לטייל, חם מאוד, ישמור על עצמו".

 דברי הגר"י יוסף בשיעורו

"מי שנדבק כבר בנגיף, תלוי באיזה מצב הוא נמצא. אם יש לו חום, חולשה גדולה מאוד או משתעל הרבה - יאכל. בפרט עכשיו שזה י"ז בתמוז, צום קל, גם בתשעה באב. אם הוא רוצה לעשות כמו 'פתחי עולם', יאכל פשוט מכשיעור, בעיקר שתייה, כי הנגיף פוגע בריאות, ישתה מעט ועוד.

"אם נדבק בנגיף אבל מרגיש כאחד האדם , אין לו חום - יתענה. רק אם מרגיש פתאום חולשה באמצע התענית אז יאכל פחות מכשיעור.

"מי שנמצא בבידוד, הוא לא חולה, ספק אם הוא נדבק - הוא חייב לצום. הוא לא חולה ב"ה, הוא צריך לצום רגיל. אלא אם הוא מרגיש תסמינים, חולשה וכדומה, ישתה פחות מכשיעור".

בית דין רבני חב"ד פסקו כי "נשים מעוברות ומניקות פטורות מהצום. מי שחולה, או חולה קורונה פטור מהצום. חולים במחלות כרוניות וכן הנמצאים בקבוצות סיכון פטורים מהצום. במקום ספק יתייעצו עם הרופא האישי. הנמצאים בבידוד ואינם חולים, וכן החוששים מכל סיבה שהיא, יתייעצו עם הרופא האישי, המכיר את מצבם בהתאם לרמת החשיפה לנגיף ורמת הסיכון הרפואי שלהם".