אאא

שר החינוך יואב גלנט, קיים היום (רביעי), דיון ב"חמ"ל ה-1 בספטמבר", בו נקבע מתווה הלימודים לשנת הלימודים הבאה תשפ"א. בתוכנית – שילוב למידה פרונטלית ומקוונת, הגדלת כוח האדם במערכת החינוך והגבלת מספר הנוכחים פיזית בכיתת לימוד בשל ההערכה שנגיף הקורונה ימשיך להגביל את העולם.

שר החינוך ציין, כי פעילות מערכת החינוך הכרחית לתפקודו של המשק, והוסיף כי "חייבים לאפשר את פעילותה המלאה גם מסיבות כלכליות וגם מסיבות פדגוגית".

השבתת הלימודים מפריעה באופן ישיר לתפקודו של המשק וגורמת לנזקים של מאות מיליונים שקלים מידי יום, על פי הערכות משרד האוצר.

ההערכה כאמור שהקורונה נשארת איתנו לבינתיים והמטרה היא לפתוח את בתי הספר בכל מקרה לצד הקורונה תוך שמירה על מתווה מסודר מבלי צורך לסגור כל פעם את המוסד כאשר מתגלה בו מקרה של קורונה, כפי שאירע בשנת הלימודים הנוכחית.

על פי המתווה, מוסדות החינוך ישלבו למידה מרחוק לצד למידה פיזית ב'קפסולות' קטנות במשך חלק מימי השבוע. "אנחנו מעוניינים שכל תלמיד מעל כיתה ה' יהיה לפחות פעם אחת בשבוע בבית הספר, שתשמר המסגרת הבית ספרית והוא יפגוש את המורה שלו לפחות יום בשבוע, תחת העיקרון של לא יותר מ-18 תלמידים בחלל אחד", הסביר השר גלנט.

לדברי השר, המורים יהיו בבתי הספר לאורך כל שבוע הלימודים ואילו התלמידים יוכלו לבוא בימים ובשעות שונות על פי הלוח שייקבע.

תחת המתווה, יוכל כל גן להיות מחולק לשניים עם מחיצה על מנת להפעילו בקפסולות ויתווספו סייעות. כמו כן, נבחנת האפשרות של שימוש במתנ"סים ומבנים של הרשויות השונות על מנת להרחיב את מקומות הפעילות החינוכיים כדי לאפשר את פעילות הכיתות הקטנות הרבות. כמו כן, יידרש גיוס כוח אדם משמעותי נוסף לצורך קיום המתווה.

במשרד החינוך שוקלים שילוב של כוח אדם מהמשק כמו פנסיונרים, מורות חיילות, מובטלים עם הכשרה מתאימה וסטודנטים בשנה האחרונה לתואר.

"כל ההחלטות שלי בשיתוף פעולה של משרד החינוך, האוצר, הבריאות, השלטון המקומי וההורים, המורים וארגוני המורים. המשמעות של העניין הזה הוא מניעה של המחלה", סיכם השר את המתווה הצפוי והמורכב.