אאא

משלחת מהנהלת מכון 'שיננא' התקבלה לשיחה נלהבת במעונו של כ"ק מרן גאב"ד זכרון מאיר, שבירך את כל הפועלים והמסייעים להפצת לימוד הרמב"ם היומי ואף כתב מכתב תמיכה נלהב לחיזוק הפעילות האדירה והמבורכת של מכון 'שיננא'

 לרגל סיום מחזור הלימוד ותחילת המחזור החדש, עלו הנהלת מכון 'שיננא' שנועד לעידוד לימוד הרמב"ם היומי בקרב בני הישיבות ואברכי הכוללים, אל מעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, כדי לקבל את ברכתם לקראת המחזור החדש, אליו מצטרפים רבבות לומדים חדשים.

 (יח''צ)
(יח"צ)
הגדלה
 (יח''צ)
(יח"צ)
הגדלה

ביקור מיוחד התקיים במעונו של כ"ק גאב"ד זכרון מאיר, בו הציגו חברי המשלחת בפני הגאב"ד, את פעילות המכון המעודד לימוד הרמב"ם היומי בקרב בני התורה, תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים.

כמו"כ הציגו בפני הגאב"ד את מסלולי הלמידה, בתכניות המלגות המוענקות לנבחנים ובספרי הרמב"ם המבוארים שיצאו לאור ע"י המכון, על מנת להקל על הלומדים להבין נכונה את דברי הרמב"ם בכל מקום ומקום. 

במהלך דבריו, חיזק הגאב"ד את חברי המשלחת על פעילותם, וביקש לברך את כל הפועלים והמסייעים להפצת נושא לימוד הרמב"ם היומי, בהזכירו את העידוד והתמיכה הנלהבת שאביו מרן בעל השבט הלוי זצוק"ל העניק ללומדי הרמב"ם היומי ואף היה הנואם הכבוד במעמד הסיום העולמי האחרון בהשתתפותם של רבבות הלומדים. בסיום ביקור המשלחת, כתב הגאב"ד מכתב נדיר ונלהב לטובת "שיננא".

במכתבו כותב הגאב"ד: "נתתי שמחה בליבי לשמוע קול מבשר, על הקמת מפעל "שיננא" – לשינון ולימוד הלכות בכל יום, במטרה קדושה לטעת בקרב הלומדים אהבת ידיעת התורה וקיום המצוות בפרטיה ודקדוקיהם, על ידי לימוד קבוע ביד החזקה להרמב"ם, ולמותר להאריך בשבח השונה הלכות בכל יום, ובקביעות לימוד זה שהיה מקובל מאז ומתמיד.

"זכות אדוננו הרמב"ם ודאי יגן בעד העוסקים במשנתו, ובעד כל העושים ומעשים להרבות פעלים לתורה הק', ובמרומים ימליץ טוב בעדנו להיוושע במהרה בתשועת עולמים, ונזכה כולנו בקרוב לקיבוץ גלויות ומלאה הארץ דעה את ה', בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון", עד כאן לשונו הקדושה של גאב"ד זכרון מאיר שליט"א, והדברים מדברים בעד עצמם.

רבני מכון "שיננא" - הגאון רבי זושא הורביץ, אב"ד קהילות החסידים אלעד, הגאון רבי משה בראנסדורפער שליט"א גאב"ד 'היכל הוראה' ובעל מחבר ספרי שו"ת 'היכל הוראה', הגאון רבי חיים שמרלר ראש ישיבת ׳חיי תורה׳ ורב ביהמ״ד צאנז בי-ם, הגאון רבי ציון כהן אב"ד ורב העיר אור יהודה והגאון רבי דוד קדוש, ר"מ בכולל חושן משפט 'דרכי תורה' התכנסו לאחרונה להחליט על תכנית הלימודים והמבחנים שיפורסמו בקרוב לקהל הלומדים הרחב במטרה להגדיל תורה ולהאדירה.