אאא

רבה הספרדי של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכה, מפרסם פסק הלכה מיוחד בעקבות התפשטות הקורונה, בו הוא קורא לפרסם את שמות החולים בנגיף, במטרה למנוע את המשך התפרצותו.

"לאור ההתפשטות של המגיפה", פתח המרא דאתרא את אחד משיעוריו האחרונים, "ואחד הגורמים לכך כי ישנם אנשים שאינם מספיק אחראים ולמרות שרחמנא ליצלן נגועים בנגיף, מרשים לעצמם לצאת ולהסתובב, והבעיה היא מוכפלת כשנמצאים בבניין משותף, שמשפחה אחת יכולה להדביק את כל הבניין, כתבתי תשובה על כך שמצווה לפרסם את החולים בכל בניין, מי המשפחה הנגועה".

לדברי הרב מלכה, "מצווה על אלה הנגועים בעצמם לפרסם, אבל גם אם לא - מצווה לפרסם, ואין כאן מה לחשוש משום כבוד הבריות או פגיעה משום שיש פה חשש פיקוח נפש".

"הגמרא בכתובות (מא:) אומרת", נימק הרב: "מניין שאסור לגדל כלב או להחזיק סולם רעוע בביתו? כתוב 'לא תשים דמים בביתך', למרות שהלאו הזה נאמר על מעקה, חז"ל למדו מכאן לכל דבר שיש סכנה. וכך מפורש להלכה, והרמב"ם כותב מצוות עשה 'לא תשים דמים בביתך' שהזהרנו להניח המוקשים בארצנו ובביתנו כדי שלא ימותו בהם בני אדם. וכך פוסק הרמב"ם בהלכות רוצח: כל דבר שיש בו סכנת נפשות מצווה עשה להסירו ואם לא מסיר ומניח המכשולות ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה, לא תשים דמים".

בשלב זה ערך הגר"מ מלכה את הקישור למצב הנוכחי: "כיון שיש שאינם זהירים - ויכול לקרות שיש שכן חולה בבניין ואתה לא מודע לזה, ושולח את הילד שיביא איזה חפץ מהשכן והילד ח"ו נדבק ואתה לא יודע כלום ובכך יכול להדביק את כולם - לכן הפרסום הוא חובה, כדי להינצל".

"למרות שלכאורה הבן אדם נפגע, אין בכך בעיה. ואחד המקורות לכך, הוא ממצורע שנאמר עליו 'טמא טמא יקרא'; אומרת הגמרא, למה טמא יקרא, כדי שיפרשו ממנו ולא ייכשלו, וכן שעל ידי זה יתפללו עליו. למרות שזה בזיון בשבילו לפרסם שחולה, בגלל העבירה של לשון הרע, בכל זאת חובה עליו לפרסם. אז וודאי כאן שיש חובה בדבר", הסביר רבה של העיר אלעד.

צפו בדבריו