אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, ד' אב תש"פ, שבת פרשת דברים-חזון

בברכת שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 19:02, יציאה 20:22

תל אביב - כניסה 19:21, יציאה 20:25

מודיעין עילית - כניסה 19:21, יציאה 20:23

אלעד - כניסה 19:22, יציאה 20:24

בית שמש: כניסה 19:04, יציאה 20:22

חיפה - כניסה 19:14, יציאה 20:26

צפת - כניסה 19:17, יציאה 20:24

באר שבע - כניסה 19:11, יציאה 20:23

בעולם:

פריז - כניסה 21:21, יציאה 22:37

לונדון - כניסה 20:44, יציאה 22:03

ניו יורק - כניסה 20:00, יציאה 21:06

אומן - כניסה 20:29, יציאה 21:45