אאא

מסכת שבת, דף קמ"ב - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קמ"ב - באידיש: 

 

מסכת שבת, דף קמ"ב - באנגלית: 

 

מסכת שבת, דף קמ"ב - בצרפתית:   

 

מסכת שבת, דף קמ"ב - בספרדית: