אאא

באחד מבתי הכנסת היה ספר תורה, שבכל פעם שהוציאו אותו מצאו בו טעות, והיו מתקנים את הטעות.

ובפעם הבאה שהוציאו אותו - שוב מצאו בו טעות, ושוב היו מתקנים, ועל אף כל התיקונים, בכל פעם מחדש היו מוצאים טעות באותו ספר התורה.

הראו לבעל שם טוב הקדוש את ספר התורה הנ"ל, ואמר כי הספר תורה נכתב ממעות של הימורים - משחקי קלפים, אדם אחד שכר דירה, והיה משלם את שכר הדירה מכספי ההימורים, הבעל הדירה היה אוסף את אותם המעות, ובמעות אלו הוא שילם על כתיבת הספר תורה, ובררו את הענין, ואכן - כך היה.

אמר הבעל שם טוב הקדוש אין לספר תורה תקנה, גם אם יתקנו אותו כמה וכמה פעמים.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש התייחס לנקודה שקשורה לימים אלו, עד כמה חשובה ומשפיעה כל מילה שהאדם מוציא מפיו.

הוא הזהיר מאוד לחשוב טוב לפי כל דבר שהאדם מוציא מפיו, ואמר שעפ"י הזוהר הקדוש (ח"א קצה) שכל הדברים שנגזרים על האדם למעלה בעולמות העליונים, לא באים לידי גמר הפעולה רק באמצעות התחתונים, ולא משנה אם מדובר בדבר טוב או ח"ו בהיפוכו.

על זה נאמר: "כל עמל אדם לפיו" כל העמל – של האדם הוא על פי דיבורו, ולכן, כדי לאדם שיוציא מפיו רק דברים טובים, דברי זכות, ברכות ואיחולים כל אדם, לסביבתו הרחוקה והקרובה, ובטח מאוד חשוב שיחשוב וידבר תמיד טוב על עצמו (עפ"י אור המאיר).

"ככל היוצא מפיו יעשה" – משמעות הדבר שאנו יכולים להשפיע כמה טוב ושפע ירד לנו משמים, אם נבטא במילים את הדברים הטובים שאנו רוצים שיושפעו עלינו, נוכל באמצעות פינו לגרום שהדברים אכן יקרו באמת בפועל.

וכמה שהדברים נראים לנו לא מספיק מובנים, בעצם, טמון כאן סוד גדול...

יהי רצון שנזכה השבוע שירד לנו שפע ברכה וטוב משמים, ונרגיש את הארת ה' והשגחתו עלינו, אמן.