אאא

מחקרים שונים אודות הרגלי צריכת תוספי המזון בישראל מראים נתונים מסוימים. כ 37% מכלל האוכלוסייה הבוגרת נוטלים ויטמינים כאשר ויטמין סי הוא הפופולרי ביותר. מחקרים ממוקדים מגלים כי רוב הצריכה מתבצעת על ידי נשים ואחוזי הצריכה בולטים יותר בערים הגדולות מאשר ביישובי הפריפריה. יחד עם זאת ממחקרים אלו אין מידע אודות היקף צריכת ויטמינים בקרב המגזר החרדי. כמו כן ישנם מחקרים השוואתיים בנוגע ליוקר המוצרים בישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם ומצביעים על כך שהמחירים בארץ גבוהים והפער ביחס לפריטים  מסוימים עשוי להיות פי שלוש. עלותם של המוצרים משפיע על היקף צריכתם.

לאחרונה בוצע מחקר של סטודנטיות למנהל עסקים מתכנית תבונה לנשים חרדיות במרכז האקדמי לב שסקר את רמת המודעות לתוספי מזון ונטילתם בקרב הציבור החרדי עם פילוח בין דוברי היידיש לדוברי העברית. הסטודנטיות אביגיל נקי, רעות נקי ואסתר רוזנפלד מהחוג למנהל עסקים ביצעו מדגם בקרב 147 משתתפים וגילו נתונים חשובים, זאת במסגרת פרויקט גמר בחוג למנהל עסקים בליווי של גב' נאוה סנהדראי.

הממצאים הראו כי בהיבט של המודעות כ 40% בעלי מודעות גבוהה ביחס לחשיבות צריכת תוספי תזונה ועל תרומתם לבריאות וכשליש נוטלים ויטמינים על בסיס קבוע או לעיתים קרובות. יחד עם זאת בקרב דוברי היידיש המודעות לעניין גבוהה יותר. בעוד שאצל דוברי היידיש המודעות עומדת על כ 57%, בקרב החרדים שאינם דוברי יידיש המודעות עומדת על 30%.

מחקרן של הסטודנטיות מגלה כי לצד מחירי המוצרים, בציבור החרדי ישנה התעניינות גבוהה גם ביחס לכשרותם. מצבו הרפואי של מי שצריך ליטול את תוספי התזונה לצד רמת הכשרות הינה נושא שמעסיק את הפוסקים, בשל העובדה שישנם ויטמינים בעלי הכשר מהדרין וישנם ללא הכשר כלל. הפוסקים קבעו קריטריונים כיצד יש לנהוג. יחד עם זאת, גם במצבים בהם חולה רשאי ליטול תוספי תזונה ללא הכשר מהדרין, 67% יחפשו מוצר תואם הנושא כשרות מהודרת. 

גב' מרים וינברג, מנהלת תכנית תבונה לנשים חרדיות במרכז האקדמי לב: "במסגרת הלימודים האקדמיים אנחנו מדריכים את הסטודנטיות כיצד לבצע מחקר ולהקנות להם כלים שישמשו אותן בתעשייה. בתחום מנהל עסקים המחקר הוא כלי אלמנטרי לקביעת אסטרטגיית עבודה של עסק ששואף להצליח ולהתפתח. אני גאה בסטודנטיות ובבוגרות שלנו שבאות לכאן כדי להגשים את שאיפתן להקים בית של תורה ולהתפרנס בכבוד."