אאא

הצוואה שמסעירה את עולם החסידות: לפני כתיבת הצוואה, התייעץ האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל עם מספר אדמו"רים ורבנים, בהם האדמו"ר מגור. כך נודע ל'כיכר השבת' כי מקורבי האדמו"ר סיפרו בימים האחרונים.

בצוואה, מורה האדמו"ר בעל ה'אבירי ים' על מינוי בנו החמישי, הרה"צ רבי יצחק יהושע העשיל פרידדמן, לממלא מקומו ולהתעטר בתואר האדמו"ר מסאדיגורה.

מדובר בצוואה ייחודית ונדירה, שכן בכך מדלג האדמו"ר על בכור הבנים ועל שאר אחיו, ומכתיר את בנו החמישי, והוא בן 24 בלבד.

לפי מקורביו, לפני עריכת הצוואה, נועד האדמו"ר זצוק"ל עם שורת אדמו"רים ורבנים כדי לשמוע את דעתם אודות ההשלכות הצפויות של פרסום צוואה מעין זו.

פרסום הצוואה, עוררה סערה בחצר הקודש סאדיגורה בעקבות דרישת הרבנית למנות שלושה אדמו"רים, כולל את הרה"צ רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן בירושלים, ופע"ח הרה"צ רבי אהרון דב בער בלונדון.

בסופו של דבר, חתמו כל בני האדמו"ר כי הם מסכימים לדעת הרבנית, ומספר פוסקי הלכה ודיינים קבעו כי יש לנהוג כפי דעתה, בניגוד לצוואה המפורשת.

בפועל, למרות שעדיין לא ערכו מעמד הכתרה רשמי בשל האירועים הדרמטיים בחסידות, אחזו נכבד מחסידי סאדיגורה כבר קיבלו עליהם בפועל את מרותו של האדמו"ר הצעיר, שכבר ישב על כסא אביו בבית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק.

הצוואה והאירועים שהשתלשלו בעקבותיה, מעוררים עניין עז בעולם החסידי כולו, בשל התקדימיות שבדבר וההשלכות שעלולות לבוא גם בחסידויות נוספות, בשלב שייאלצו למנות ממשיך.

הנושא החם בשיחות החולין החסידיים בימים אלו, עוסקים בשאלה: האם הצוואה היא שתכריע, או שמא יהיו עוד בנים שיוכתרו לאדמו"רים.