אאא

חברי הועד העליון של חסידות סאטמר שיגרו מכתב נוקב אל הרב מייזליש, ברקע המאורעות בקהילת החסידות בעיר בני ברק והפרת הסיכומים על ידי הרב מייזליש.

במכתבם מציינים חברי הוועד כי מטרתם העיקרית בפעילותם להגיע להסדר הייתה "לקרב את הלבבות ביניכם לכ"ק רבינו שליט"א ולהשכין שלום בקרב קהלתינו בבני ברק, ומצדינו עשינו כל מה שביכלתינו להשיג המטרה".

לדבריהם, האדמו"ר "מרוב צער ועגמת נפש כבר היה שבע מכל העניינים שם, ומשוכנע באופן ברור אשר כל המתרחש על ידיכם שם הוא מאבק על רבנות הקהלה בכח הזרוע", אך הם הצליחו לבקש עוד הזדמנות אחת - ושלחו את הפרוטוקול עם ג' תנאים שביקשו, אך "לדאבונינו גם זאת לא התקיים".

"ועם כל המתרחש שם מאז ועד עתה, כידוע לכל, עשינו כל מיני השתדלות במסירות ונאמנות, בגוף בנפש ובממון, יומם ולילה בלי גוזמה, לסדר הענין באופן רצוי ודרכי שלום".

"מעלת כבודו יודע ברור וכל אחד מבין זאת כי עזיבת ביהמ"ד בזכרון מאיר (בו התפלל הרב מייזליש בכל השנים עד להגעתו בהפתעה לאחרונה לביהמ"ד הגדול בשיכון) ולכבוש את ביהמ"ד הגדול בשיכון, יש לה מטרה אחת - לכבוש את המלכה עמי בבית. וגם יודעים אנו בברירות אשר מוה"ר זלמן לייב וואלדמאן מסר לו עוה"פ השליחות בענין זה מכ"ק רבינו שליט"א ביום ב' בערב בשבוע זו".

מכתב הוועד העליון
מכתב הוועד העליון
הגדלה

לכן, כותבים חברי הוועד העליון, "דרישתינו בתוקף הוא למע"כ שאל יעיז ח"ו לעבור את פי רבינו והוראתו לעזוב את ביהמ"ד זכרון מאיר ולישב את ביהמ"ד הגדול תבשיכון במטרה לכבוש אותה בכח הזרוע, כי פגיעה ומרידה הוא בכבודו של רבינו והנהגתו, והקולר יהא תלוי בצאוורו ואל יהי צועק לשעבר, כי מעוות אשר לא יוכל לתקון הוא, ותוצאותיו מי ישורנה".

למכתב מצורף זכרון הדברים, עליו חתם הרב מייזליש בחודש תשרי, בו הוא מתחייב כי יעמוד על המשמר באופן ניכר לכל, שלא יהיה ביתו בית מועד לכל פורץ גדר נגד ההנהלה וירחיק אותם שלא יהיו יועציו ומנהליו, ולא יסתובבו איתו כלל.

עוד חתם כי ידרוש ברבים שלא ינהגו באלימות ושעל כל בני הקהילה לפעול כדי לרומם את קרן החסידות בעיר בני ברק, במקום בו השקיע האדמו"ר מזה שנים רבות, "אשר היתה מחמד עינו וליבו".

הדרישות עליהם חתם הרב מייזליש
הדרישות עליהם חתם הרב מייזליש
הגדלה

לאחר שלטענת הנהלת החסידות וחברי הוועד העליון שמינה האדמו"ר מסאטמר, לא שמר הרב מייזליש על התקנות - ערכו אסיפה בבית האדמו"ר, שם הוחלט לתת לו כאמור הזדמנות נוספת, ושלחו אליו זכרון דברים מפורט יותר.

במסמך השני, מעבר לאזהרה כי ירחיק ממנו את פורצי הגדר, הוסיפו והזכירו שורה של שמות עם דרישה מהרב מייזליש כי יפעל להרחיק אותם מבית המדרש למשך שלושה חודשים.

כמו כן עמדו שוב על הדרעשה שלא יבוא להופיע לשום מסיבה, מאורע או תפילה וכן לא ידרוש ברבים במשך השנה בבנין בית המדרש הגדול בשיכון, כי אם על ידי הזמנת ההנהלה ובהסכמת האדמו"ר.

בנוסף, "אחריות אנשי בריתו עליו שיפסיקו את התנהגותם הפרעות בהירוס והשחתה נגד הקהילה והמוסדות ולסגור את העלון החדש שהם מפיצים בין אנ"ש בבני ברק".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

על מכתב זה, ששלחו אליו בחודש מנחם אב האחרון, טרם חתם הרב מייזליש - מה שהוביל למכתב החריף מצד חברי הועד העליון, שנחשף לראשונה כאן ב'כיכר השבת'.

גורם רשמי מאנשי הרב מייזליש מגיב ל'כיכר השבת': "לא ידוע עדיין אם המכתב מזויף או רשמי, כי זה נשלח בלי הלוגו של הוועד העליון. אבל במידה שכן ויש אינדיקציות לכך - בוועד העליון החליטו לשרוף את המועדון. כשנכנסו לתמונה נציגי הציבור נתנו כל מה שביקשו. העיפו אנשים מהבית מדרש, סגרו קווים וגיליונות ששירתו את הציבור. עשו הכל למען השלום ולא קיבלו בתמורה שום דבר ממה שהובטח".

הם מאשימים: "נציגים מהוועד העליון מעורבים בהאזנות סתר לנציגי הציבור, ואף פרסמו הקלטה לפני כשבועיים. הציבור רוצים להתפלל עם ראש הישיבה בבית המדרש המרכזי וכך יהיה. שום איומים לא יעזרו ושום צעד, תוקפני ככל שיהיה לא ישנה זאת. מי שלא מתאים לו, יכול לעזוב כפי שעשו בשבתות האחרונים. בכל אופן, אנחנו עם הוועד העליון סיימנו".

כזכור, כפי שחשפנו שבוע שעבר, הסערה התחילה בעקבות החלטת הרב מייזליש להתחיל להתפלל בשבת בבית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק.