אאא

בתום השבעה של הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, שיגר ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי מכתב ניחומים לבני המשפחה וסיפר על חברותם רבת השנים, עוד מימי ישיבת פוניבז'.

וכך כתב רה"י במכתב: "אל אבלי הגאון האדיר מוה"ר זלמן נחמיה זצ"ל. אתכם אני באבלכם בהילקח מאתכם ומאתנו גאון ישראל רעי הטוב אלוף נעורי, ידועה היתה בישיבה אמרתו של רבנו הגאב"ד דפוניבז' זצ"ל כי מוחו של זלמן נחמי'ה מנגן ככינור".

 דרכו האחרונה של זקן הדיינים הגאון רז"נ גולדברג זצוק"ל (צילום: אודי קורן)

"ובזקנותו זכה להיות פוסק הדור לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא בכל התורה כולה, וכל בית ישראל יבגו את השריפה אשר ה', המקום ינחם אותכם וגו"'. סיים הגרב"ד את המכתב.

מכתב הניחומים
מכתב הניחומים

מקורבי ראש הישיבה, מספרים ל'כיכר השבת': "ביום שנפטר הדיין החשוב ראש הישיבה היה שרוי באבל מוחלט והעלה זכרונות מימיהם בישיבה ועל ההתמדה והכשרונות הנדירים שהיו לו כבר אז".