אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות ש' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ש'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ש': 

 

פרק קי"ט - אות ת' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ת'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ת':   

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן