אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע לביקור של חיזוק בהיכל ישיבת "נזר התלמוד" בעיר ביתר עילית, בראשות הגאון הרב יעקב כהן ובנשיאות נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן.

הביקור נערך לבקשת ראש הישיבה מחשש לסגר בעיר ובכדי לעודד ולחזק את בני התורה בהתמדה גם בחשש שיצטרכו לשוב לביתם.

במהלך דבריו אמר הגר"ש עמאר: "הימים אלה ימי הרחמים והסליחות הקב"ה נתן לנו במתנה כדי שנתעורר. חובתנו לנצל כל רגע ולשוב אל ה. גם במידה שח"ו לא יכולים להמשיך ללמוד בישיבה צריך לנצל כל רגע לתורה אלו ימים מיוחדים".