אאא

 מגבית "יתגדל" העולמית של חסידי ויזניץ שנמשכה ביומיים האחרונים, רשמה היענות אדירה בקרב כלל ישראל, אלפי אלפים מכלל ישראל נרתמו למען קריאתו של מרן האדמו"ר מויזניץ ורשמו את שותפותם בהשלמת היכל ה', וזכו לברכתו של מרן האדמו"ר שליט"א.

עקב העוצר הלילי בערים המרכזיות, ובבני ברק - שם ממוקם החפ"ק המרכזי של המגבית – שם העוצר נאכף במיוחד, נרשמו אמש בשעות הקריטיות, קשיים רבים והפרעות תכופות בקבלת אלפי פונים המבקשים להיות שותפים במגבית ההיסטורית. שוטרים שהגיעו למקום ביקשו לסגור את המתחם למרות שעמד בתקנות, מה שלא אפשר את קליטת הפניות הרבות.
רק לאחר שהוסבר לשוטרים שהמקום פועל לפי התקנות והחוק, הם ניאותו לאפשר את המשך הפעילות, וחלקם אף כה התרגשו מהמגבית המיוחדת והרימו בעצמם תרומה.
לאור הפרעות אלה, הודעה הנהלת המגבית על הארכת פעילות החפ"ק והמגבית ליום נוסף, כדי לאפשר טיפול שוטף בפניות רבות אלה, והמגבית תימשך גם ביום חמישי, מאות הפעילים יתגייסו במהלך יום חמישי כדי להזין את עשרות אלפי הפניות מכל קצוות תבל, ולאפשר לאלפי הפונים להביע את שותפותם בגידול וקידוש שם שמים.

למעקב בשידור חי אחרי הקמפיין לחצו כאן>>

_____

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי הפתיע היום את ויזניץ כשחזר שוב על ברכתו לתורמי מגבית ואמר כי: "יזכו לשמש בבית המקדש". הדברים נאמרו בעת שקופת הצדקה של המגבית הוכנסה למעון קודשו כשלאחר מכן בירך מרן שר התורה את כל התורמים ב"כתיבה וחתימה טובה".

מגבית "יתגדל" להשלמת בניין בית ויז'ניץ יצאה הבוקר לדרך, עם יעד של 27 מיליון שקלים להשלמה הסופית של בית המדרש הגדול בבני ברק. בית המדרש שיהיה מהגדולים בעולם, יהווה בית גדול לתורה לתפילה ולעבודת ה', ויוקם במקום שבו הקים ה'אמרי חיים' זצ"ל את בית המדרש הראשון של ויז'ניץ בבני ברק.

הרבי מויז'ניץ קרא בימים האחרונים לכל כלל עם ישראל לקחת חלק, אפילו במשהו, במגבית הגדולה "אדיר רצוני שהמשכן הקדוש הזה ייבנה על-ידי כל כלל ישראל כאחד, בנין של אחדות, ואכיר טובה לכל אחד ואחד שיהא חלקו עמדי ואפילו במשהו".

התלהבות אדירה נרשמה בכל שכבות הציבור עם קריאתו של הרבי מויזניץ לכל מי שכבר תרמו בעבר לקמפיין להצטרף שוב למאמץ המשותף להשלמת בניית הבית הגדול והקדוש לה'.

"מעומק לבבי פונה אני אליכם שנית, אחינו בית ישראל, בהודי' על העבר שעמדתם לימיני בהקמת המשכן לד', לתורה וליראה ולחינוך הדורות" פותח כ"ק האדמו"ר מויזניץ את מכתבו וקורא לכל אחינו בני ישראל: "לבוא ולסייע בידי בגמר מלאכת הקמתו, בו יתגדל ויתקדש שמו ברבים", כשהבטחתו העמוקה נתונה: ואי"ה אכיר לכם טובה על כך".

מרן האדמו"ר שליט"א מסיים את מכתבו בהבטחה גמורה ובאמירה נחרצת, כי 'יעתיר בעד כל אלו שיטלו חלק ונחלה במגבית זו להשלמת ביהמ"ד', וכותב: "ממקום קדוש זה אעתיר בעדכם בימי הרחמים והסליחות לכתיבה וחתימה טובה, רוב נחת מיו"ח, פרנסה ברווח ושנה טובה בלי עגמ"נ כלל בגשמיות וברוחניות".

כאמור, היום בשעות הבוקר נפתחו מוקדי ההתרמה שיקיפו את העולם היהודי, מהחפ"ק המרכזי שבשיכון ויזניץ – באר חפרוה שרים, משם לכל הריכוזיים ברחבי ארץ הקודש, ועד לערים המרכזיות בחו"ל וכל ריכוזי הקהילות, במטרה להגיע ליעד שהינו הסכום הכרחי להשלמת בניין דורות – וכינון דורות באמצעות השלמת מפעלו הגדול של מרן האדמו"ר שליט"א: בניין 'בית ויזניץ'.

לזכייה בברכת הרבי לשנה טובה של פרנסה ברווח בלי עגמת נפש כלל, ולמעקב בשידור חי אחרי הקמפיין לחצו כאן