אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קל"ו 

 ההסבר הקצר לפרק קל"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק קל"ו: 

 

פרק קל"ז 

 ההסבר הקצר לפרק קל"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק קל"ז: 

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן