אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת וחג הסוכות, טו' תשרי תש"פ

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' ומועדים לשמחה

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 17:47, יציאה 18:58

תל אביב - כניסה 18:02, יציאה 19:00

מודיעין עילית - כניסה 17:55, יציאה 18:58

אלעד - כניסה 17:55, יציאה 18:59

בית שמש: כניסה 17:45, יציאה 18:59

חיפה - כניסה 17:53, יציאה 18:59

צפת - כניסה 17:55, יציאה 18:57

באר שבע - כניסה 17:54, יציאה 18:59

בעולם:

פריז - כניסה 19:08, כניסת יו"ט שני 20:12, יציאה 20:09

לונדון - כניסה 18:19, כניסת יו"ט שני 19:23, יציאה 19:19

ניו יורק - כניסה 18:17, כניסת יו"ט שני 19:15 יציאה 19:12

אומן - כניסה 18:17, כניסת יו"ט שני 19:20, יציאה 19:17