אאא

מבית מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי נמסר הערב (מוצ"ש) כי במהלך החג והערב, הרב מרגיש ב"ה טוב וקיים את סדרי לימודו, התפילות וסעודות החג כרגיל.

הציבור נקרא להמשיך להתפלל וללמוד כהצעת הרב, לחיזוקו והחלמתו השלימה של רבינו שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

הצלם שוקי לרר, שכבר החלים מהקורונה, הורשה הערב להיכנס לסוכת מרן, שם תיעד את הרב השקוד על תלמודו, ובעת נטילת ידיים למלווה מלכה.

יצוין כי מבית מרן שר התורה נמסר הערב כי לאור ריבוי השמועות, אין אחריות על הודעות שאינן מבית הרב.

בתוך כך, כפי שביקש מרן ביום שישי, התעוררות רבה בקהילות רבות, כאשר אנשים מתארגנים לסיום מסכת ברכות ואמירת עשרה פרקי תהילים לרפואתו האיתנה של מרן.