אאא

כשרבי נחמן ראה שאנשים לא מבינים את המסר מתורותיו ושיחותיו הוא התחיל לספר מעשיות, ואמר: "הנני מתחיל לספר מעשיות" ורמז 'מאחר ואינו מועיל לכם לשוב לה' יתברך על ידי התורות והשיחות הקדושות...'

אני מתחיל לעסוק בסיפורי מעשיות, שעל ידם ניתן להעיר אנשים אפילו רדומים ממש, ואפילו כאלה שישנים כל ימיהם...

'רדום' לא שומע ולא רואה, אבל, סיפורי מעשיות הוא שומע ומבין, גם - 'רדום'!

רבי נחמן התאים את עצמו לאנשי דורו, ואמר שכל אחד יבין לפי כוחו ושכלו את הרמזים שיעוררו אותו... כך קישר בין שמים וארץ...

'במקום שאתה מוצא ענוונותו – אתה מוצא גדולתו', הוא 'העיר' את דורו עם סיפורי מעשיות... הסבא משיפולי התווכח עימו ואמר שהם לא מתאימים לדורו, אלא, דווקא... לימות משיח...

הוא הזכיר שהבעל שם טוב הקדוש היה מייחד יחודים ע"י סיפור מעשה, כל מה שלא היה ניתן לתקן ע"י תפילה "היה מתקנם ומייחדם על ידי סיפור מעשה".

בסיפורי המעשיות יש עיצות נפלאות שמתאימות לכל אחד שרוצה לעזור לעצמו או למי שסביבו, נראה שהעצות שלו 'תפורות' לנו ממש, אתם תשפטו...

אם נסביר את המעשיה לפי שכלנו - רק נפגום ונגרע, ולכן, ניתן רק 'טעימה'...

טעמו וראו...

המעשייה הראשונה  - אבדת בת מלך:

לא ניתן לתמצת מעשיה בת אלף וחמש למאתיים מילים, רק חלק מהדברים: המעשיה מדברת על מלך שביתו אבדה, ולמלך יש צער מכך. המשנה למלך יוצא לדרך לחפש אותה, אבל, כבר בתחילת המעשיה רבי נחמן מגלה את סופה - "ובסוף הוציאה".

במהלך כל הדרך הוא עובר קשיים ונפילות, בתחילת הדרך אין לו אמונה ורצון מספיק חזקים שימצא את בת המלך, והוא מתפתה ל'דימיון' ו'נופל' בכל מיני ניסיונות, ובכל פעם שכבר היה רגעים בודדים לפני ההצלחה, היה - 'נרדם'!

המשנה למלך היה מתעורר, ומחזק את האמונה והרצון למצוא את בת המלך, ושוב נכשל - ו'נרדם', עד שפעם אחת נרדם לשבעים שנה - כל חייו!

אבל, אז הוא קם והבין שיש לו באמת אמונה ורצון חזק שיצליח למצוא את בת המלך, ומאז, הוא היה חזק ברצון, שום דבר כבר לא הצליח לפתות או לעצור אותו.

הרצון שלו היה כל כך חזק, אפילו שניסו לייאש אותו, ואמרו לו: "על מה אתה מתייגע כל כך בחינם" תשמע לדבריי 'שוב לאחוריך', 'תעזוב את הכל', הוא היה חזק באמונה וברצון  'הוא לא שם ליבו לזה'!

הוא ידע שהוא צריך כל הזמן להמשיך להתגעגע!

לבכות על זה -  וששום דמעה לא הולכת ריקם!

הוא ידע - ששום דבר לא יפריע לו לרצות!

כי הרצון הוא 'עולם החירות' – הרצון הוא שמימי...

ומותר לאדם לרצות כל דבר שבעולם...

רק – צריך לרצות...  וזה תלוי – אך ורק בו!

עד כדי כך, שכל מי שניסה לשכנע אותו שלא יצליח למצוא את בת המלך, בסוף  הוא עצמו - עזר לו.

הסוף, שהיה ידוע מראש – הוא הגיע ל'בת המלך' שהיתה מצויה אצל 'הר של זהב'.

רבי נחמן נתן רמזים לאחר סיפור המעשיה:

עצה ראשונה: אל תספר תורות עמוקות... ספר מעשיות, לאדם רדום התורה כלל לא מגיע לאוזן, וקל וחומר ללב, תתאים את עצמך לרמת השומע... גם אם השומע זה אתה!

תספר מעשיה שטמון בה מסר עמוק, הנשמה ה'רדומה' מתעוררת גם מרמזים... היא שומעת - מעבר למילים, ומעוררת את הלב...

עצה שניה: המעשיה מתחילה במילה 'בדרך' – באיזה דרך מדובר? כל החיים בעולם הזה, מהרגע שהתינוק נולד ויצא לאוויר העולם - כל חייו הוא נמצא ב"דרך" ל... סוף - בטן האדמה!

תשאלו את אלה - שביום ההולדת לא מגלים את גילם...

כל הסיפור הוא 'שבעים או שמונים שנה'! שבעים שנה 'הולכים בדרך', אז, איך מתמודדים ב'נווה תלאות'?

עצה שלישית:בתחילת המעשיה – הוא מגלה את סופה "ובסוף הוציאה", תכין את עצמך מראש לקשיים, תדע שאתה – נורמלי! תלמד כמה שווה כח הרצון והאמונה בצדקת הדרך.

תדע מראש שהדרך - קשה ותעבור מה שתעבור, 'אל תלחץ' ואל תתייאש! אל תתפתה לעצות לא טובות... הסוף יהיה טוב, אני אספר לך את התלאות, ואיך מתמודדים איתם, עוד לפני שאתה מתחיל  לצאת לדרך...

עצה רביעית: במעשיה יש כח גדול לעורר 'הכל' לה' יתברך, ולכן,אל תתייאש מאף אחד, תזרום עם כל רמה וגיל, ה' לא מוותר על אף ילד שלו, גם אתה אל תוותר על אף אחד... כולל – על עצמך!

עצה חמישית: גם מי שישן שבעים שנה, יכול להתעורר, תשנה גישה ותוכל להבין מה רוצים ממך - תתחיל 'לספר מעשיות', זה עוזר לכולם, אל תתייאש מאף אחד...

ה'שינה' היא חיסרון ישוב ה'דעת': כשאין פתרון, הדעת 'בתרדמת' ומתחילים להתייאש וזאת הדרך הבטוחה – לייאוש ואבדון...

תפוס גיטרה וכמה חברה ותשבו לקומזיץ טוב ותשירו לנשמה!

תזכור - יש שפה שמדברת לכל נשמה... הנשמה מבינה... יופי מבינה...

עצה שישית: יש ימים טובים יותר, וטובים פחות... אתה רדום? אל תכביד על עצמך... תרפה... אבל, תשאר מחובר... קח מעשיה טובה של רב 'סטנדפיסט', קח סיפורי מעשיות... זה יעשה טוב לנשמה... לא תתחרט...

עיצה שביעית: אם תאמין בעצמך - אתה תצליח! יגעת ומצאת – תאמין!

צריך להיות - עקשן גדול בעבודת ה'!

רק אם תהיה חזק ברצון, אפשר להתחיל לספר את כל התלאות – האמון והתקווה, יגברו על כל המכשולים!

תתחיל ללמוד את אור בהירות הדרך...

עצה שמינית: 'בכל יום יהיו בעיניך כחדשים' – בכל יום תחדש את הרצונות!

אל תעצור מנפילות – תקום!

נפילה לא יכולה לקחת לך את הרצון להתחיל מחדש, יש לך איזה התעוררות? הארה?  אל תבטל אותה... פתח עיניים תתעורר... ותמשיך בדרך...

עצה תשיעית: ויש ענין שברגע אחד - הכל יתהפך לטובה!

תזכור, שברצות ה' דרכי איש – גם אויביו ישלימו איתו, כל המניעות יכולות להפוך לסיוע ולישועה, כמו שה'רוח' הטובה סייעה לו  להגיע לבת המלך.

עצה עשירית: כשתרגיש שנגמרו לך כל הרעיונות, ואתה לא יכול יותר, אבל – באמת!  תפנה את הקושי למי שיכול לעזור לך, וה' הטוב יחמול עליך.

רק כח הרצון והאמונה - יציל אותך!

תזכור, הרצון הוא חופשי – אף אחד לא יכול לקחת לך את הרצון!

תרצה, תכסוף, תדבר, תבקש ותתפלל... הרצון הוא - סוד ההצלחה! 

המשנה למלך בכה מאוד מגודל הצער והמרירות, בכי שהגיע מגודל צערו ומרירות לבו, מרצון אמיתי של הנשמה, ואז, בת המלך – השכינה, קוראת לו, מגודל רחמנותה עליו.

הקב"ה לא מוותר על - אף אחד!  

עצה אחת עשרה: האדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות ברגע אחד, תסיח את הדעת למחשבה אחרת.

המחשבה ה'לא רצויה' חוזרת? תתפוס אותה כמו אדם שרוכב על סוס, ומושך  ברסן בנחישות, ובהחלטה ברורה, כי אם לא, הוא יתרסק – לתהום של חייו!

אומר רבי נחמן"אל תכנס עם פיתוייך - בטוען ונטען"!

כיצד מתגברים על כל התאוות? "אל יבהילוך רעיונותיך כלל"! לא להבהל! תמשיך הלאה! תסיח את הדעת מכל הפיתויים והמכשולים.

עצה שתים עשרה: הנשמה שלך לא תוותר עליך, היא כל הזמן תנסה לעורר אותך מחדש, בכל מיני דרכים ושיטות, היא תיתן לך רמזים ועצות חדשות איך לחפש ולהציל אותה, אל תתעלם מנשמתך!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

תקשיב לה, היא מדברת ב'קול דממה דקה'...

הכינוי 'בת המלך': מוכר מספרי הזוהר והאר"י הקדוש – "בת המלך" היא השכינה וכנסת ישראל, רבי נחמן הסביר ש'בת המלך' - השכינה רחוקה מדודה – הקב"ה. האדם ע"י מעשיו יכול לקשר ביניהם, וכך, מלכות ה' תהיה שלמה.

האדם הגיע לעולם, לדרך של שבעים שנה... כי להקים 'שכינא מעפרא',

בת המלך היא – השכינה שנמצאת בגלות, רק ע"י שהאדם מכיר ומקבל את מלכות ה' באמונה שלמה באמת, מבין ש'אין עוד מלבדו', וש"מלכותו בכל משלה".

אדם שהולך בדרך הנכונה על אף ה'סטיות' – מגיע ליעד!

הוא ימצא את יעוד חייו ויגיע לתיקונו, ויחד עימו יתקן את מה שהקב"ה מצפה שיתקן בעולם, רק אז:

"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" - ונזכה לגאולת הפרט והכלל, אמן!

העצה אחרונה: אתה סקרן לגלות מה יש על  'הר של זהב'? מה מצוי 'במבצר של מרגליות'? תתעורר ותקרא את המעשיה...

לע"נ רבי נחמן בן שמחה ופייגא זכותו תגן עלינו, אמן!