אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת וחג שמחת תורה, כב' תשרי תשפ"א

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' ומועדים לשמחה

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 17:38, יציאה 18:49

תל אביב - כניסה 17:53, יציאה 18:51

מודיעין עילית - כניסה 17:47, יציאה 18:50

אלעד - כניסה 17:46, יציאה 18:50

בית שמש: כניסה 17:36, יציאה 18:50

חיפה - כניסה 17:44, יציאה 18:50

צפת - כניסה 17:46, יציאה 18:48

באר שבע - כניסה 17:45, יציאה 18:51

בעולם:

פריז - כניסה 18:54, כניסת יו"ט שני 19:58, יציאה 19:55

לונדון - כניסה 18:04, כניסת יו"ט שני 19:07, יציאה 19:04

ניו יורק - כניסה 18:06, כניסת יו"ט שני 19:04 יציאה 19:01

אומן - כניסה 18:02, כניסת יו"ט שני 19:06, יציאה 19:03