אאא

אברימי רוט: "מאז "מה נשתנה" ועד "הנני העני" הכל - אבל הכל מהמרפסת יהי רצון שתמצא חן בניגונם ושנזכה בקרוב ממש להתפלל מבית הכנסת ולא מהמרפסת בברכת חורף בריא!".