אאא

מכתב אזהרה לפני תביעה ודרישה התנצלות נשלחה על ידי חברת חדשות 12 והפרשן עמית סגל לח"כ יאיר גולן, בגין ציוץ ברשת הטוויטר.

גולן צייץ: "אתמול בערב עמית סגל פרסם הקלטות מביכות של מנדלבליט מלפני שנים. הבוקר מיקי זוהר מאיים שאם מנדלבליט לא יבטל את משפט נתניהו יפורסמו עוד הקלטות. עכשיו זה ברור איך הארגון עובד - נתניהו אוסף את ההקלטות, עמית סגל מפרסם ומיקי זוהר מאיים. פשע מאורגן".

בתגובה לכך, היועץ המשפטי של חדשות 12 שלח בצהריים מכתב לח"כ גולן ובו כתב: "בפרסום שפרסמת היום, אתה מאשים את חדשות 12 ומר סגל, שעשו את עבודתם העיתונאית נאמנה, כי הם חלק מארגון של פשע מאורגן, כלשונך, הינו פרסום שקרי, דיבתי ופוגעני, אשר עולה כדי לשון הרע חמורה ביותר על חדשות 12 ועל מר סגל לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע".

עוד נטען במכתב אל הח"כ כי הפרסום "עלול להשפיל את חדשות 12 ואת מר סגל בעיני הבריות או לעשותם מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם".

על פי לשון המכתב, "מדובר, אפוא, בביצוע עוולה אזרחית של הוצאת לשון הרע חמורה מצדך כלפי חדשות 12 וכלפי מר סגל".

לסיום, הוא נדרש "לפרסם לאלתר התנצלות על הפרסום הפוגעני בפני חדשות 12 ובפני מר סגל, בנוסח שיוסכם עמם, וזאת באותו מקום שבו נעשה הפרסום הפוגעני. בכל האמור במכתבי זה אין כדי לגרוע ממכל טענה או זכות העומדות לחדשות 12 ולמר סגל על פי כל דין".