אאא

לאחר שבע שנים של ייסורים מרים, מנהל ישיבות אבן האזל ושיח התלמוד, הרב עמרם נעים זצ"ל הלך לעולמו הוא בגיל 35 שנים.

המנוח נולד להוריו ממשפחה שומרת תורה ומצוות בעיר יהוד, בי"ח שבט תשמ"ה. לאחר נשואיו עם רעיתו מרת פנינה, בני הזוג קבעו את מושבם בעיר יהוד, בסמוך להוריו.

בני הזוג, בנו בית של תורה והצליחו להאהיב שם שמיים על כל סביבתם. לפני שמונה שנים, בעקבות חינוך הילדים, החליטו בני הזוג לעבור ולהתגורר בעיר אלעד.

כשעברו לעיר אלעד, 'רבי עמרם', החליט לזנוח את עסקיו, לטובת ניהול ישיבת שיח התלמוד בראשות הגאון רבי אהרון קטנוב, מתוך שאיפה להתקרב ל'בני התורה'.

תלמידים מאותה התקופה, מספרים ל'כיכר השבת': "מסירותו לישיבה ולתלמידיה הייתה ללא גבול. אוזנו היתה כרויה לכל מצוקה של בחור".

"היה פעם ששמע שיש משפחה שאין ביכולתה לשלם את שכר הלימוד הוא מיהר לשלם אותו מכיסו כשהוא מסתיר מהמשפחה את מקור התשלום".

עוד מספרים הבחורים, כי "ליבו הרחב של רבי עמרם זצ"ל, לא הסתפק בתשלום שכר הלימוד בלבד. הוא בירר את מצבם הכלכלי של משפחות מעוטות יכולת אלו, ודאג לשלוח בסתר לביתם משלוחי מזון".

"גם כאשר שמע שישנם חובות חשמל המעיקים על משפחות התלמידים, מיהר לפרוע אותם מכיסו בדרכו – דרך מתן בסתר, בכדי שאיש חלילה לא יתבייש. כשבחור היה זקוק לטיפול הוא היה ממהר לממן את הצריך כשהוא דואג ללוות את הבחור באופן אישי לכל אורך הדרך".

"דאגתו לא היתה לבחורים בלבד, היה לו חשוב שרבני הישיבה ותלמידיה אף ילמדו במקום מכובד וראוי למקום תורה. הוא התאמץ רבות לשם כך ואף הוזיל מכספו, עד שחזונו יתגשם וקמפוס מפואר ומכובד קם במקום, כשהוא דואג לכל פרט ופרט".

לפני שבע שנים תקפה אותו המחלה הנוראה, במשך כל התקופה הוא קיבל עליו את הדין באהבה והצליח לחזק את קרוביו באמונה.

בזמן הטיפולים במחלה הנוראה, המשיך ר' עמרם ללמוד בהתמדה כשהוא מקפיד על לימודו הקבוע, כשהוא לומד בחברותא עם יבלחט"א הגאון הרב אברהם אוחנה, ר"מ ישיבת שיח התלמוד. כאשר במקביל - דרך הטלפון הוא המשיך לדאוג לישיבה ולבחורים - במסירות נפש.

מכריו מספרים, כי בנוסף לכל מעלותיו הוא גם היה איש חסד גדול, "יום אחד הגיע לאוזנו השמועה כי ישיבת בית שמעיה לצעירים בבני ברק, עומדת בפני קשים כלכלים, הוא מיהר לאתר מקום באלעד בו אפשר לשכן את הישיבה". 

"בנוסף, הוא שילם ממון רב, בכדי לשפץ ולפאר את המקום כשהכל נעשה מתוך מחשבה טהורה ומתוך רצון לכבד וליקר את התורה ולומדיה. כשהיה המקום מוכן לשכן את הישיבה, עברה ישיבת בית שמעיה מבני ברק לאלעד. כל מי שהגיע לפתח הישיבה נדהם מהפאר וההדר שהושקעו במקום".

במשך השנים הוא ניהל גם את ישיבת אבן האזל, ברשות יבלחט"א הגאון הרב אברהם רבי. שם הוא טיפח את הישיבה ודאג לבחורים כשהוא שומר על קשר חם עם הבוגרים שהמשיכו לישיבה גדולה. וכן ניהל ודאג לישיבת משאת מלך ברשות הגאון רבי נפתלי בן זאב.

לפני שנתיים, חזרה לגופו המחלה הקשה כשהיא עושה בו שמות. הוא עבר טיפול מתמשך שגרם לו לסבל רב ומתמשך. אך גם בתקופה הזו, רוחו לןא נפלה והוא המשיך עם הדאגה לבחורים ועזרה לזולת.

השבוע, ביום שני ח' במר חשון החזיר רבי עמרם זצ"ל, את נשמתו ליוצרו כשהוא מזוכך בייסורים קשים ומקבלם באהבה.  מתנדבי זק”א תל אביב טיפלו בכבוד המת וסייעו למשפחה בעריכת הלווייה והקבורה ועמדו לצד המשפחה בשעות הקשות.

ההלוויה יצאה מבית הכנסת חניכי הישיבות (היכל משה) שברחוב הרי"ף בו היה מתפלל, מול ביתו.

ראשון המספידים, היה ראש ישיבת אבן האזל, הגאון רבי אברהם רבי, כשהוא חנוק מדמעות סיפר על תשוקתו של המנוח להיות אך ורק בקרב בני תורה גם על חשבון פרנסה ודברים אחרים.

עוד הספידו, הרה"ג ר' ישי חזן ראש ישיבת אהל אברהם, והגאון רבי אברהם אוחנה מרבני ישיבת שיח התלמוד, שהיה חברותא  וידידו הקרוב של רבי עמרם זצ"ל.

הגר"א אוחנה סיפר, כיצד היה רצונו של רבי עמרם שהכל יתנהל מתוך רצון עמוק של הערכה לתורה ולשם כך היה דאגתו באופן תמידי למקום ראוי לבני תורה, וכך הצמיח ישיבה ועוד ישיבה.

המנוח הותיר אחריו את רעיתו המסורה מרת פנינה ושלשת ילדיו, שגדלים על פי מורשתו שמושתת על תורה, עבודה וגמילות חסדים. ת.נ.צ.ב.ה.