אאא

רבני חסידות גור יוצאים נגד הלימודים באקדמיה, זאת באמצעות כרוז מיוחד שמתפרסמת בכלל ה'שטיבלאך' של החסידות ברחבי הארץ.

במכתב שעליו חתומים 13 מרבני החסידות נכתב, כי "באנו בזאת לעורר ולהזכיר את הוראת גדולי ישראל שאין ללמוד כלל וכלל במוסדות שיש בהן לימודי אקדמיה, וזאת בגלל הסכנות המרובות הטמונות בהן, הן מצד עצם הלימוד שכולל בתוכו דעות כוזבות, והן מצד סגנון ומיקום הלימודים, וסוגי המרצים והמרצות".

עוד נכתב, כי "לאחרונה הפיתויים בנושא גדלים והולכים, כאשר למראית העין נראה שע"י קבלת תואר אקדמי משתכרים פי כמה וכמה, והאפשרויות של פרנסה בכבוד מצויות ומגוונות יותר".

 הסערה שנחשפה ב'כיכר' לפני שבוע • ד"ר איל מעוז: "כל יום שנכנסתי ל'קמפוס החרדי' - הקאתי"

אשר על כן, ממשיכים הרבנים וכותבים: "באנו בזאת לשנן ולהבהיר, שהאיסור שגדרו גדולי ישראל עומד בתוקפו, ואין שום היתר ללמוד לימודי אקדמיה, או קבלת תואר בשום מקום, בכל שם שיקרא ובכל צורה שהיא, אפילו אם הלימודים מתקיימים בבית, וגם אם הדבר תלוי בקידום בעבודה או תמורת תוספת שכר".

יצוין, כי במכתב מציינים הכותבים, כי "גדולי ישראל אסרו בעבר לקבל מורים או מורות שלמדו באקדמיה לעבודה במוסדות חינוך חרדיים, וכי על אנשי החינוך ובעלי ההשפעה להחדיר את האיסור בצורה גורפת בקרב אנשי שלמינו, ובפרט בקרב הלבבות של הדור הצעיר".