אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת פרשת ויצא יב' כסליו תשפ"א.

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא'.

הזמנים לפי שעון חורף

ירושלים - כניסה 16:00, יציאה 17:15

תל אביב - כניסה 16:14, יציאה 17:16

מודיעין עילית - כניסה 16:08, יציאה 17:15

אלעד - כניסה 16:07, יציאה 17:15

בית שמש: כניסה 15:58, יציאה 17:16

חיפה - כניסה 16:04, יציאה 17:14

צפת - כניסה 16:07, יציאה 17:12

באר שבע - כניסה 16:08, יציאה 17:17

בעולם:

פריז - כניסה 16:40, יציאה 17:51

לונדון - כניסה 15:42, יציאה 16:54

ניו יורק - כניסה 16:12, יציאה 17:15

אומן - כניסה 15:49, יציאה 17:00