אאא

אבל בחסידות בעלזא עם היוודע פטירתו במהלך השבת של הרה"ח הגאון רבי משה ובר זצ"ל, מחשובי חסידי בעלזא בבני ברק, ואחד מדייני החסידות, בן 86 בפטירתו.

המנוח נולד בהונגריה לאביו הרה"ח רבי מרדכי ובר זצ"ל, שהיה מחסידי בעלזא המפורסמים, ובהגיע לפרקו הוא נישא לבת הרב יהושע פרנקל.

המנוח ז"ל זכה להיות בחייו מחסידיו של האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זיע"א, אליו היה קשור בכל מאודו, כאשר לאחר מכן נקשר מאד לאדמו"ר מבעלזא הנוכחי.

רבי משה זצ"ל היה מוכר מאד בבעלזא כאחד מדייני החסידות בבית הדין בבני ברק, וכאדם שכל חייו היה מקדיש כל רגע פנוי ללימוד תורה והלכה, והוא שימש כדוגמא עבור רבים מהחסידים.

בתקופה האחרונה אושפז המנוח בבית החולים, ולאחר ששוחרר לביתו זכה לביקור מיוחד לפני כחודש של נכד האדמו"ר שהגיע במיוחד לביתו בבני ברק על מנת לבקרו, אך במהלך השבת החזיר את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של בני המשפחה ומכריו.

בהודעה שהוציא ח"כ ישראל אייכלר נכתב כי יחד עם המוני חסידי בעלזא ומכירי צדקותו אנו מבכים על הסתלקותו של הגה"צ רבי משה וובר זצ"ל, דומ"ץ קהל מחזיקי הדת. ב"ב שהסתלק ביום שבת קודש לאחר שנות מחלה קשה, עליה גבר כארי בעבודת השי"ת.

"זכינו להנות מתורתו ופסיקותיו במשך עשרות בשנים, עוד מעת הסתופף בצלו של כ"ק מרן האדמו"ר הקדוש מרן מהר"א זיע"א ולאחר מכן אצל יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבעלזא, כולל גם בשנים האחרונות כאשר הזדכך בייסורים קשים, במהלכם לא הפסיק מלשקוד על התורה והעבודה ביגיעה נוראה וטהרת הנפש עד ותשחק ליום אחרון בשבת קודש". נכתב.

יצויין כי בתחילת חודש תשרי האחרון נפטר חתנו של המנוח, האברך רבי יצחק מאיר שיף ז"ל, בן 47 בלבד לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה שנגרמה כתוצאה מנגיף הקורונה.

בפטירתו הותיר אחריו המנוח משפחה גדולה, בנים ובנות, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות, והלווייתו צפויה להתקיים עוד הערב.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.