אאא

בסרטון וידאו נדיר, שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, במהלך ביקור בביתו של תלמידו ומקורבו הגדול, הרב אורי טיגר, בחול-המועד פסח, בשנת תשע"ה, כאשר אחד מהנושאים ההלכתיים ודברי התורה שנאמרו באותו מעמד, נוגע לפרשת השבוע בענין יוסף עם אחיו ומתפרסם כאן לראשונה.

 התיעודים הנדירים האחרונים >>

מרן שר התורה הביא ראיה מהשבטים, שמזה שמחלו ליוסף בלב ולא בפה, ואף על פי כן הועילה מחילתם - מוכח שמחילה בלב בלבד מועילה.

מרן שר התורה עם תלמידו הרב אורי טיגר
מרן שר התורה עם תלמידו הרב אורי טיגר

הרב טיגר דן עם שר התורה בענין מחלוקת הפוסקים שהובאה בספרו "לדופקי בתשובה" [פרק ב' ס"ק קע"ה], אם מחילה בפה בלבד ללא שמחל בלב מועילה מדין "דברים שבלב אינם דברים" או שמא אינה מועילה, והעיר הרב טיגר למרן הגר"ח שבהגהותיו לספרו "לדופקי בתשובה" כתב על מחלוקת זו, ש"דעה ראשונה יותר מסתבר", דהיינו שמועיל לומר בפה אע"פ שבלבו אינו מוחל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אמנם מצד שני נמצא ב"חוט שני" למרן הגר"נ קרליץ זצ"ל [יום הכיפורים עמ' ק'] שכתב ששמע ממרן החזון איש זצ"ל להיפך - שמחילה בפה ללא שמחל בלב אינה מועילה.

מרן שר התורה הגיב שהוא לא שמע דבר זה בשם מרן החזון איש, אבל הוא מבין את סברתו, וכלשונו: "אבל הסברא סברא".

[יש להעיר שבענין אם יוסף היה צריך לבקש מחילה מאחיו דנו בספר "סוכת דוד" יום הכיפורים עמ' ק"ע אות ט' ובספר "אוצר חיים" פרשת ויגש אות קמ"ד].