(מתוך שלי וגואטה, כאן רשת ב'; צילום מסך: מתוך כאן 11)
אאא