אאא

האנרכיה בבני ברק: מרנן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין בקריאה להימנע מהשתתפות בהפגנות האלימות בבני ברק ואפילו מתוך סקרנות.

במכתב שנכתב על דעת גדולי ישראל עבור ההורים והתלמידים נכתב: "כמובן אין מי מקהל החרדים לדבר השם שמגיע להשתתף בהפגנות אשר כידוע אין זה דרכה של תורה  ובוודאי שלא עלתה על דעת מאן דהוא להתחבר עם הפוחזים מחוץ למחננו שמציתים אש האלימות".

עוד נכתב: "בנוסף גם יש לעורר שאין להתקרב למקומות אלו ויש בזה משום הרחק מן הכיעור, ראוי למנוע את מידת הסקרנות לזה, כי עצם ראיית מעשים אלו מזיקה לנפש. ומן השמים ירחמו , שילמדו תועים בינה, וילכו בדרכה של תורה".

כזכור, מוקדם יותר פרסם נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, מכתב חריף נגד ההפגנות האלימות: "עם התגברות תופעת ההפגנות האלימות ברחובותינו, אנשים פורקי עול שלא מקרב מחננו עושים דין לעצמם, מתעמתים עם שוטרים, מתפרעים וגורמים נזק לנפש ורכוש תוך כדי סכנת נפשות חמורה, חילול שם שמים נורא והוצאת שם רע על כלל היהדות הנאמנה. אוי לעיניים שכך רואות".

הגר"ש כהן הוסיף: "ומלבד חילול ה' הגדול הנגרם מכך, ישנה סכנה רוחנית חמורה לצעירי הצאן, העלולים לנהות אחר ההתרחשויות ואף להיגרר לתוכן חלילה, וההרס החינוכי מי ישורנו, כאשר עמל של שנים עלול לרדת לטמיון ברגע אחד".

"ומכאן אזהרה חמורה לכל שומעי לקחנו יראי ה' ולכל תומכי ואוהדי תנועת ש"ס, להדיר רגליכם ממקומות עימות אלו ולא לשהות בהם ולו לרגע אחד. איסור חמור להימצא בסביבת הפגנות ועימותים המנוגדים בתכלית לדרך התורה, וכל המפר את דברנו ונמצא שם - הרי הוא שותף לחילול ה' וגדול עוונו מנשוא".