אאא

מדוע התורה מציינת דווקא את האיסור "לא תבערו אש בכל משבתיכם בים השבת " (שמות ל"ה ג' )מכל המלאכות האסורות בשבת? הרבה תשובות ניתנו לשאלה זו אולם יש פירוש אחד אשר יש לו שייכות מיוחדת לנו.

הדעת זקנים מבעלי התוספות כותב: "לא תבערו אש, הזהירה תורה על ההבערה טפי משאר מלאכות מפני שאינה נראית כל כך מלאכה ושמא יאמרו לא נעשה מלאכה, אבל נבעיר האש ונזמין הכול כדי לעשות בזהב ובכסף מיד לאחר השבת, לכך נאמר לא תבערו".

התורה מציינת במיוחד את איסור מלאכת האש, כי ממנה אנו לומדים כלל לגבי כל המלאכות. אנו נוטים לתת נימוקים שבהיגיון על מנת לבטל איסורים. מה כל כך חמור?! הלא זו רק אש קטנה, זו לא ממש עבודה...

לכן התורה אומרת לנו לא לחפש רציונל להלכה, אלא לעשות את צווי ה' כמו שנכתב בהלכה. אנשים מוצאים הרבה סוגים של צידוקים כדי לכופף את החוקים ואומרים לעצמם "יש נימוקים הגיוניים מדוע לא לשמור את ההלכה הספציפית הזו.."

חשוב להפנים את העובדה שאין זה בסמכותנו לעשות כן ואנו אמורים לציית ולקיים כל הלכה כמות שהיא.