אאא

באדיבות sblive

מעמד הסיום של המחזור הראשון ללימוד הלכות שמיטה ויובל - כתקנת מרן שר התורה ללימוד 2 הלכות בכל יום - לקראת שנת השמיטה הועבר בשידור חי, ב'כיכר השבת'.

לפני תקופה הורה מרן הגר"ח: "ללמוד כל יום רמב"ם שמיטה ויובל וינצלו מכל הצרות", הערב נערך הסיום הראשון - למחזור הראשון של הלומדים.

המעמד נערך בבית המדרש 'לדרמן', החל מהשעה 20:00, בהשתתפות גדולי ראשי הישיבות; הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי והגאון רבי יצחק זילברשטיין.

במעמד הסיום למדו גם ההלכות היומיות ממחזור הלימוד השני בהלכות שמיטה ויובל מהרמב"ם, גדולי ראשי הישיבות אף נשאו דברי חיזוק והתעוררות - בגודל מעלת לימוד הלכות השמיטה בשנה השישית, וכפי שנוהגים רבבות הלומדים מידי יום בקביעות ב' הלכות בעניני שמיטה ויובל.