אאא

קרבים ובאים עלינו ימים טובים, יקרים ומיוחדים, ימי הפורים. החודש אשר נהפך לעם ישראל מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. ובמגילה מסופר על המהפך שחל אצל המלך אחשורוש ביחסו ליהודים. ביום י''ג בניסן, המן סוגר עם אחשורוש עסקה לחיסול העם היהודי.

לאחר מספר ימים ביום ט''ז בניסן, בזמן המשתה השני שהכינה אסתר, שומע אחשורוש מאסתר שהמן מבקש להשמיד ולהרוג את כל היהודים. ולפתע הוא מתהפך ויוצא נגד המן ואף מבקש לתלותו על העץ ושולח ספרים שניים לטובת היהודים ''ונהפוך הוא''.

מה קרה? מה השתנה אצלו תוך מספר ימים? וכי הוא לא היה מודע לעסקה שעשה איתו המן?

מסבירים חז''ל שהשינוי חל אצלו בלילה שבין המשתה הראשון למשתה השני שהכינה אסתר, שאז נדדה שנתו. ראשו התחיל לחשוב על הקורות אותו באותו היום. ובדמיונו הוא חושב לעצמו שהמן מתכנן להרוג אותו ולכבוש את המלוכה ולקחת את אסתר לאשה. וכל זה נבע מתוך פרשנות שלו למה שקרה במציאות.

הרי מי הוא זה שיעץ להרוג את ושתי אשתו הראשונה – המן

את מי אסתר מזמינה לסעודה מלבדו – את המן (שלא היה לזה תקדים - או שזה משתה של המלך והמלכה בלבד או שזה משתה יחד עם כל השרים)

וצריך לזכור שמעמדו של המן באותו הזמן  גבוה מאוד ומה שנשאר לו זה רק המלוכה.

מסיק מזה המלך שכנראה יש כאן תוכנית להרוג אותו ואין איש המוכן לגלות את אוזנו על כך ולהצילו. יתכן שהיה מישהו שעשה לו בעבר טובה והוא לא קיבל על כך שום תמורה. ומכיוון שכך אין לאף אחד רצון לעשות עימו טובה ולגלות לו  מידע חשוב זה, על כן הוא מבקש את ספר הזיכרונות. ובאמת כמו שהוא חשב, מרדכי הצילו ממוות ולא קיבל שכר ותמורה על כך.

עוד זה מדבר וזה בא המן ומה הוא מבקש לבוש אשר לבש המלך וכתר מלכות בראשו וסוס אשר רכב עליו המלך – נו... כעת ברור והכל מתחבר בדיוק כמו שהוא חשב, המן כנראה רוצה להרוג אותו ולכבוש את המלוכה.

עכשיו כשהוא שומע מאשתו שהמן מבקש אף להרוג אותה ואת עמה, הוא לא שומע כאן גזירה על היהודים, מבחינתו כמו שהוא יעץ להרוג את ושתי כעת הוא רוצה להרוג גם את אסתר. ולא זו בלבד הוא גם רוצה לתלות את מרדכי אשר הציל אותו. כעת התמונה מושלמת המן רוצה לחסל אותו ואת כל מי שרוצה בטובתו.

והאמת כל הפרשנות של אחשורוש אפילו לא התחילה, אין קשר בין מה שיעץ המן להרוג את ושתי לבין המשתה שאסתר הזמינה אותו. הלבוש והסוס שביקש לעצמו נבע מתוך אמונה תמימה שאחשורוש אוהבו עד למאוד, שהרי גידלו מעל כל השרים והסיר את טבעתו ונתנה לו. ובתמימותו הוא בטוח ש''למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני''.

ומה שבא לבקש לתלות את מרדכי, מדוע שלא, המן הרי יודע שאחשורוש שונא יהודים אפילו יותר ממנו. ומנין לו לדעת שמרדכי הציל את המלך לפני שבע שנים. וגם הוא לא אמור לדעת  שאסתר יהודיה והרי היא ''אין מגדת את עמה ומולדתה''.

שימו לב היכן מגיעה הפרשנות....

בהתבוננות במפה איננו רואים את תנאי השטח ולאנשים שונים מפות שונות על אותה מציאות.

 לפיכך איננו אובייקטיביים למציאות שאנו רואים, הראיה שלנו היא בעצם סובייקטיבית. לפרשנות יש מניעים רבים עמוקים ונסתרים המושפעים מאמונות וערכים וחוויות שאיתם גדלנו.

כאשר יש לנו כעס על מישהו או משהו בעקבות מקרה שקרה במציאות, לנו הדבר נראה אמיתי לחלוטין ''זה הרי קרה במציאות'' ''ראיתי זאת בעיניים''.

אבל כדאי קודם שנעצור לרגע וננסה לראות את הדברים מנקודת מבט אחרת מה שנקרא ''להכנס לנעליו של האחר'' למי שהוא עם האמונות שלו והערכים שלו, לנסות לראות את המציאות מתוך עיניו של האחר עם החוויות והרגשות שאיתם הוא גדל.

כמו שחז''ל לימדונו בפרקי אבות ''אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו''. ודברי חז''ל אלו תקפים כלפי כל אדם באשר הוא גם אם הוא לא נראה כמוני ולא חושב כמוני. ה' יצר את בני האדם שונים ''וכשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם שוות'' וכשם שאני לא כועס על האחר שפרצופו שונה ממני כך אין לי לכעוס כאשר הוא חושב אחרת ממני.

כל אחד גדל אחרת ובתנאים אחרים שמשפיעים על האמונות והערכים שלו. גם אחים שגדלו במשפחה אחת  אצל אותם הורים וקיבלו את אותו חינוך, עדיין יש שוני רב מאח אחד לרעהו. ומי יודע אם היית עומד במקומו לא היית נוהג אחרת, ''והוי דן את כל האדם לכף זכות''.

סעו למסע בקו הזמן לעוד 20 שנה איך הדברים נראים במבט לאחור על המציאות שלכם כיום, דברים מקבלים פורפורציה ואולי אף נראים טובים ממה שנראה לנו היום.

דברים אלו אמורים גם כלפי עצמינו ולגבי מה שאנו מאמינים ורואים בעצמינו. צריך לדעת שזו ראיה סובייקטיבית בלבד ואינה משקפת את המציאות האמיתית.

לדוגמא נסו לזכור האם קרה לכם במהלך חייכם שפגשתם איזשהו אדם טוב שגילה לכם על משהו טוב שיש בכם איזה כשרון מיוחד או משהו שאתם טובים בו. האם היה מישהו שהאמין בכם. נסו לצאת רגע מעצמכם ולהסתכל כמשקיף מהצד ''איך אתם נראים'' מה הייתם רוצים להגיד ''לכם''.

כל אחד מאיתנו נולד עם כישרונות ויכולות אדירים להגשים את ייעודו בעולם השאלה בכמה אחוזים מהכוחות שיש לנו אנו משתמשים ובכמה מהם אנו מאמינים שיש לנו .

ככל שנרחיב את מפת העולם שלנו כלפי עצמינו וכלפי אחרים וניצור גמישות מחשבתית נגלה עולמות חדשים ודברים טובים למציאות.

נאחל ונייחל שנראה במעלת חברינו ולא בחסרונם ונחיה בשלום גם עם עצמינו לחיים טובים אמן.

פורים שמח!!!