אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מספר במספר הזדמנויות שונות על הספרים ששימשו אותו בחיבוריו השונים.

  התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסדרת הסרטונים החדשה שמתפרסת על פני שלושה חלקים, אנו חושפים מקצת מהעבודה האדירה שהשקיע מרן רבי חיים קנייבסקי בספריו. הגר"ח השקיע רבות על כתיבת ספריו ולכן היה חשוב בעיניו שיצא דבר מתוקן מתחת ידו, ולשם כך לא חסך שום טירחה ועמל רבות גם על הגהת הספרים, כך, אנו נחשפים לעולם מרתק מאחורי הקלעים.

לאחר החלק הראשון על ההשקעה בהדפסת הספרים, והחלק השני, שפורסם בשבוע שעבר בו הוצגו עשרות הזדמנויות שונות, במרוצת השנים, בהן נראה מרן שר התורה עסוק בהגהת הספרים, כעת, החלק השלישי, עוסק, כאמור, בספרים שנשתמש בהם מרן בחיבוריו.

מי שזכה להגיה את ספריו של מרן ולהיחשף אל מאחורי הקלעים של העבודה הרבה בחיבוריו של מרן, הוא תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר.

מרן שר התורה עם תלמידו הקרוב הרה''ג אורי טיגר
מרן שר התורה עם תלמידו הקרוב הרה"ג אורי טיגר

תמלול הסרטון המצורף

א.

מרן הגר"ח: "אתה יודע כמה דברים בדקתי אצלך וזה לא היה נכון".
הרב טיגר: "מה זה, בדרך חכמה?".
מרן הגר"ח: "בעוד ספרים, שלחת לי כמה ספרים".
הרב טיגר: "קרית מלך ועוד כמה ספרים".
מרן הגר"ח: "אתה השתמשת בדפוס אחר ואני בדפוס אחר".
הרב טיגר: "על איזה, על מדרש אולי?".
מרן הגר"ח: "אולי על המדרש, אולי על הספרי, בספרי יכול להיות".
הרב טיגר: "בספרי יש רק דפוס אחד".
מרן הגר"ח: "אני השתמשתי בזה הספרי עם רבינו הלל".
הרב טיגר: "אני לא השתמשתי עם רבינו הלל".
מרן הגר"ח: "זה סימנים אחרים".
הרב טיגר: "זה פיסקאות אחרות?".
מרן הגר"ח: "כן".
הרב טיגר: "אבל הרב לא כתב בסוף הספרים שהוא השתמש בזה".
מרן הגר"ח: "אני לא ידעתי שיש עוד אחד, אני מכיר את זה".
הרב טיגר: "כי ראיתי שבמדרש יש הרבה פעמים שיש הרבה שינויים במדרש, אז במדרש באמת ראיתי שאולי הרב היה לו מהדורה אחרת וגם אני לא יודע איזה".
מרן הגר"ח: "במדרש היה לי את של וילנא".
הרב טיגר: "יש את הרגילים עם 'עץ יוסף' ו'ענף יוסף'".
מרן הגר"ח: "יש לי וילנא. אלה המדרשים, באלה המדרשים השתמשתי"

ב.

הרב טיגר: "הרב בהרבה מקומות ציין 'ספר חסידים החדש'".
מרן הגר"ח: "כן".
הרב טיגר: "לא קוראים לזה 'ספר חסידים החדש', הרב קורא לזה ככה, למעשה יש 'ספר חסידים החדש' שהוא ממש נקרא ככה, 'ספר חסידים החדש' זה של רבי משה הכהן".
מרן הגר"ח: "זה לא ספר חסידים, זה מחבר אחר".
הרב טיגר: "זה 'ספר חסידים החדש', על כל פנים הרב מתכוון לזה".
מרן הגר"ח: "כן כן".
הרב טיגר: "זה הוא גם לא חדש, ההוא יותר ישן ממנו, זה שהרב מציין יותר ישן".
מרן הגר"ח: "אבל נדפס בסוף".
הרב טיגר: "אולי נדפס אחר כך, לפי השנים אני חושב שהוא בתרפ"ח".
מרן הגר"ח: "ספר חסידים הישן נדפס כבר מדורות קדמוניות, כל הפוסקים מביאים אותו, אבל זה נדפס רק בדור שעבר".
הרב טיגר: "תרנ"א, זה הפשט חדש".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ג.

הרב טיגר: "יש כמה פעמים שהרב ציין רא"ש, ואני חיפשתי את הרא"ש הזה במשניות בגמרא ולא מצאתי את זה, ואחרי זה רק הבנתי שהרב השתמש ברא"ש שנדפס בספר 'פי שנים'".
מרן הגר"ח: "יכול להיות".
הרב טיגר: "הרב לא כתב את זה".
מרן הגר"ח: "שמה זה נמצא?".
הרב טיגר: "כן, שמה זה נמצא".
מרן הגר"ח: "יש שם נוסח אחר".
הרב טיגר: "יש הרבה דברים שבמשניות אין את זה".
מרן הגר"ח: "אז עוד לא נדפס בכלל הרא"ש, אז כשכתבתי את הספר עוד לא נדפס הרא"ש, אבל "פי שנים" זה ספר ישן נושן אז מזה חיפשתי".
הרב טיגר: "כי רוב הדברים מופיעים ברא"ש שבגמרא, אבל יש כמה דברים שעשיתי הגהה בגיליון ואחר כך ראיתי שזה נדפס שם".
מרן הגר"ח: "הם לקחו המדפיסים הראשונים לקחו מספר 'פי שנים' את הרא"ש, ככה הם כותבים שם בהקדמה".

ד.

הרב טיגר: "עוד דבר פה רציתי להעיר לרב, 'הר"ש כתב דלא קתני בהדיא איזהו כרם רבעי', הרב כתב בשערי אמונה 'ולא קתני בהדיה איזהו כרם רבעי, כן הוא בהרא"ש', אז הרב יראה ברא"ש פה בכלל אין לא רמז ולא שמץ מזה".
מרן הגר"ח: "לא, יש פירוש הרא"ש".
הרב טיגר: "הנה אז אני אראה לרב, חשבתי גם על זה, זה פירוש הרא"ש, וגם הוא כתב 'לא קתני בהדיא'".
מרן הגר"ח: "אתה יש לך את פירוש הרא"ש 'פי שנים'?".
הרב טיגר: "זה 'פי שנים'".
מרן הגר"ח: "אבל עכשיו הדפיסו את פירוש הרא"ש מהדורה חדשה מכתב יד".
הרב טיגר: "אבל כשהרב כתב את זה הרב הסתכל במהדורה החדשה?".
מרן הגר"ח: "כן, בשתיהם הסתכלתי, בדרך כלל הסתכלתי בחדשה, נראה איך כתוב בחדשה".
הרב טיגר: "איפה זה החדשה?".
מרן הגר"ח: "זה נמצא פה אצלי".
הרב טיגר: "הרב יגיד לי איפה זה".
מרן הגר"ח: "זרעים, אני השתמשתי בדרך כלל בחדשה, רק כשהיו לי ספיקות הייתי מסתכל גם ב'פי שנים'".
הרב טיגר: "בכל אופן צריכים לבדוק את זה, אני משאיר את הכל לרב".

ה.

הרב טיגר: "רק בקשר לציונים של הלכות כלאי הכרם ב'חזון איש', יש כמה מהדורות בדבר הזה בהלכות כלאי הכרם ב'חזון איש', הרב יראה זה הסטנדרטי שב'חזון איש' זה זה, ופה זה נגמר, אחרי הרכבה נגמר ואין כלום, והרב מציין כל הזמן לאותיות שאין פה".
מרן הגר"ח: "אני ציינתי מיורה דעה".
הרב טיגר: "לא מכלאים?".
מרן הגר"ח: "מיורה דעה, בסוף יורה דעה יש הלכות כלאים מה'חזון איש', תסתכל ביורה דעה".
הרב טיגר: "חשבתי שהרב ציין מכלאים".
מרן הגר"ח: "מיורה דעה כי בזרעים לא היה, רק ביורה דעה, אז זה הלכות כלאים שציינתי, הלכות כלאי הכרם".
הרב טיגר: "כי פה זה מתחיל מא'".
מרן הגר"ח: "הכל ציינתי מיורה דעה".
הרב טיגר: "זה נפקא מינה גדולה בגלל שכל פעם אני עושה הגהה סתם".
מרן הגר"ח: "אני לא ידעתי בכלל, לא היה בכלל כזה דבר בזרעים, כנראה עכשיו הוסיפו את זה, וכל הציונים שלי זה מפה".
הרב טיגר: "הרב מבין זה מתחיל פה, פה זה מתחיל בכ"ד ופה זה מתחיל עוד הפעם בא'".
מרן הגר"ח: "כנראה יש שינויים אבל אני ציינתי מזה הספר".

ו.

הרב טיגר: "זה מה שנדפס בזרעים, ב'חזון איש' זרעים".
מרן הגר"ח: "יש עוד אחד מ'יורה דעה'".
הרב טיגר: "זה מה שנדפס בזרעים וזה מה שנדפס ביורה דעה, עכשיו מה שקרה שיש הבדל באותיות בין מה שנדפס בזרעים לבין מה שנדפס ביורה דעה, והרב העתיק לפעמים מפה ולפעמים משם".