אאא
 סוג היין וכמות השתייה בארבע כוסות
 דיני הסבה בליל הסדר