אאא

התכנית 'את פתח לו', בהגשתו של אלי דן, עוסקת בהתמודדויות עם מי שמכונים אצלנו בכיכר השבת 'הנוער שלנו', והנוער בכלל.

בסדרה בת שני הפרקים, מתארח המרצה הוותיק ואיש החינוך הרב ד"ר שלום סרברניק, יחד עם ר' אבא טורצקי. השלושה דנים בבעיות הנוער המתמודד ובפתרונות אותם ניתן להציע להם.

הפרק השני. צפו