אאא

שירת הים - מוצאי שביעי של פסח

1:

מוצ״ש שביעי של פסח, שירת הים החשובה עדיין מהדהדת ונקודה מעניינת מקשרת בין העבר להווה.

אי שם בעבר עומדים עם ישראל במצב שהוא לכאורה בלתי אפשרי ומאתגר במיוחד, בעומדם צמוד לים סוף כשהמצרים אוטוטו מגיעים אליהם במהירות.

עם ישראל נמצאים בחרדה גדולה וכך כתוב:

״ויאמר משה אל העם אל תיראו, התיצבו וראו את ישועת ה׳ אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותה עוד עד עולם״.

משה אומר להם לבטוח בקב״ה ולהתאזר עוד קצת בסבלנות, אך עם ישראל כהרגלו חלוק מה עליהם לעשות במצב זה, כל אחד מציע לפעול בדרך אחרת וכך מבואר בירושלמי במסכת תענית:

״תניא, ארבע כתות נעשו לאבותינו על הים, אחת אומרת ניפול לים, אחת אומרת נחזור למצרים, אחת אומרת נעשה עמהם מלחמה ואחת אומרת נצווח כנגדן.

זו שאמרה ניפול לים אמר להם משה ״התיצבו וראו את ישועת ה׳״.

זו שאמרה נחזור למצרים אמר להם ״כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם״.

זו שאמרה נעשה עמהם מלחמה אמר להם, ״ה׳ ילחם לכם״.

וזו שאמרה נצווח כנגדן אמר להם ״ואתם תחרישון״.

עכשיו נחזור להווה, תקופת פוסט בחירות רביעיות וממש כמו אז כך היום, עם ישראל חלוק לדעות שונות ואין נושא אחד שעליו כולם מסכימים ועל זה אמר קהלת ״אין חדש תחת השמש״.

תכלס, אנא אנו באים? כולנו מצפים בכליון עיניים לאחד שיהיה השליח האמיתי של עם ישראל כולו, האחד שיאחד את כולנו במקום לפלג, האחד שכל עם ישראל או לפחות רובו ככולו יעריכו וישמחו עליו ורק עליו.

יש שיקראו לו ראש ממשלה, אני קורא לו המשיח.

2:

את הדברים הבאים החשובים במיוחד הייתי רוצה להקדיש לנשות עם ישראל הצדיקות, אתן שבזכותן עם ישראל נגאל אז ונגאל גם היום, אתן שעבדתן כל כך קשה לפני פסח ועובדות גם עכשיו בכתיבת שורות אלו.

לאחר קריעת ים סוף ושירת הים כתוב ״ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים שירו לה׳ כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים״.

וקשה, מדוע כתוב ״ותען״ הרי לא מוזכר שמישהו שאל את מרים איזו שהיא שאלה?

ועוד קשה, מדוע כתוב ״ותען להם״, הרי לכאורה היא שרה לנשים ולא לגברים ואם שאלו אותה שאלה, היו אלו הנשים ששאלו, ואם כן היה צריך להיות כתוב ״ותען להן״?

זהו ההסבר המקסים ששמעתי על שאלות אלו.

בעקבות מצבם החדש של עם ישראל כבני חורין והליכתם לקראת הר סיני וקבלת התורה, אסף משה את עם ישראל ושר איתם ביחד את שירת הים.

כשראו הגברים שמרים מתחילה לעשות שירת הודיה משלה לנשות ישראל פנו אליה בשאלה.

הרי בסיס השמחה הגדולה של עם ישראל הוא הליכתם לקראת קבלת התורה שעליו נשות ישראל לא מצוות, ואם כן שאלו אותה על מה בדיוק היא הולכת לשיר??

עכשיו מובן מה שכתוב ״ותען להם״, ענתה על שאלה זו, וענתה להם, לגברים, ולא להן.

וכך ענתה להם מרים, ״אשירה להשם כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים״.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרי לכאורה קשה, מה אשם הסוס ומדוע מגיע לו לטבוע? הרי האשם הוא הרוכב??

אלא שמאותו שורש שהסוס נענש בגלל שעזר לרוכב, זוכה אשה על זה שעוזרת לבעלה שיוכל ללמוד תורה ועל זה שכרה גדול.

אם כן אכן ראוי היה למרים לשיר ביחד עם נשות ישראל על הליכתם לקבלת התורה.

זה גם יסביר לנו את האמור בשיר השירים ״כסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי״.

לכאורה לא הייתי מסתכן בלהגיד לאשתי היקרה שמדמה אני אותה לסוסתו של פרעה..

אבל לפי הסבר זה הכל מובן ואכן זהו שבח גדול במיוחד.

כמו שעזר הסוס לרוכב לעשות עבירה ולכן נענש, כך נשות ישראל הצדיקות בתמיכתן בלימוד התורה של בעליהן מקבלות שכר גדול ממש כאילו הן בעצמן למדו תורה.

שבוע מקסים וקיץ בריא לכולם

עמירן דביר (דבורקין) הלוי.