אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת פרשת תזריע מצורע ה' אייר תשפ"א.

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' 

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 18:33, יציאה 19:48

תל אביב - כניסה 18:48, יציאה 19:50

מודיעין עילית - כניסה 18:42, יציאה 19:49

אלעד - כניסה 18:41, יציאה 19:49

בית שמש: כניסה 18:32, יציאה 19:48

חיפה - כניסה 18:40, יציאה 19:50

צפת - כניסה 18:44, יציאה 19:48

באר שבע - כניסה 18:39, יציאה 19:48

בעולם:

פריז - כניסה 20:26, יציאה 21:37

לונדון - כניסה 19:44, יציאה 20:55

ניו יורק - כניסה 19:18, יציאה 20:21

אומן - כניסה 19:34, יציאה 20:45