אאא

הבטיח רשב"י: "בזהר דא יפקון מן גלותא" - שע"י לימוד ספר הזוהר נצא מהגלות ברחמים.

אומר ה'בית אהרן': 'מה הקב"ה לכל, אף רשב"י לכל - אפילו לפחותים'.

בעבר תורת רשב"י הייתה ליחידי סגולה, היום היא – לכולם!

היום נפוץ המנהג לגרוס דפי זוהר, שהם מצטרפים לאלפי ספרים, וגם כשלא מבינים - הנשמה מרגישה ומבינה... יש הבטחות רבות בענין:

יקרא בן להקב"ה... ישיג משאלותיו בתפילתו...

גורם שיושפע העולם שפע רב...

יתלוו אליו המלאכים והצדיקים מגן עדן...

גורם שבח הקב"ה מפי מלאכיו...

אליהו הנביא מבקש רשות מהקב"ה – לגלות את סודות התורה

ידוע המאמר מתיקוני הזוהר, שרשב"י קרא לאליהו הנביא בשמו פעמים, בלשון חיבה וכדי לזרזו, ואמר לו, שהשכינה נמצאת כאן עימו ועם כל ה'חברים' כדי לסייע להם, לגלות את סודות התורה.

וביקש רשב"י מאליהו הנביא, ואמר, שהם מחכים לו שיבוא גם הוא לישיבתם, ושיקח רשות מהקב"ה לרדת אליהם, ולגלות להם סודות עליונים.

ממשיך המאמר ועונה על השאלה - ולכבוד מי ביקש זאת רשב"י?

"ליקרא דמלכא קדישא" - לכבודו של המלך הקדוש!

לא לכבודו ולא לכבוד החברים, ביקש רשב"י, שירד אליהו הנביא וכל חכמי הישיבות של מעלה ושל מטה שיבואו עימו, אלא:

"לתקנא שעור קומה דקודשא בריך הוא כדקא יאות ליה" - כדי לתקן שעור קומה של הקב"ה כראוי לכבודו של מלכו של עולם.

כדי ליקר ולרומם, להדר ולשבח לכבודו של מלך העולם...

מיד כשסיים רשב"י את דבריו, ירד אליהו הנביא וכל חכמי הישיבות של מעלה ושל מטה - ירדו איתו, כפי בקשת רבי שמעון, וממשיך המאמר:

"וקודשא בריך הוא על כולהו" – והקב"ה בא למעלה מכולם.

ואז, פתח אליהו הנביא ואמר: ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שאומר דברי סודות עליונים, בדרך הישר כראוי...  (תיקון ע', דף קלד, ע"א).

רק לחשוב על המעמד המלא 'הוד שבהוד' הזה...

ל"ג בעומר - גבורות הפכו לרחמים וחסדים

ידוע שבל"ג בעומר פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, כי יום זה הוא 'ההוד שבהוד' ולכן, יום זה הוא לדורות: יום הצלה ורפואה.

ביום ל"ג בעומר נמתקו מעל עם ישראל - כל הגבורות בשורשן, ונמשך עלינו - רחמים וחסדים.

ראוי הוא רבי שמעון – וראויה תורתו בפי 'כל'!

ספר הזוהר הוא אור פנימיות - אש התורה, הזוהר מאיר בלב האדם כמו 'לפיד אש' - שמאיר ומראה לאדם את הדרך.

כל אחד מרגיש שייכות לרשב"י ולתורתו, שהיא פנימיות אור התורה, כי היא מלהיבה ומבעירה את הרצון האמיתי בלב, לקבל את אור ה' – כלפיד אש!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ועל כן, כיצד "רבי שמעון לכל, אפילו לפחותים"?

כל איש ואישה, בחור ובחורה - יכולים להתקשר לתורתו ע"י אמירה 'וגריסה' בעלמא של תיבות הזוהר הקדוש - שכוחם לזכך ולטהר את הנשמה.

"ראוי הוא רבי שמעון שנסמוך עליו בשעת הדחק"...

שווה להקדיש שתי דקות ביום, ולהצטרף לגריסת דף זוהר אחד ביום.

ולהגיע לאלפי ספרי זוהר עד ל"ג בעומר!

אין נחת גדול מזה להקב"ה!

ומציל את עם ישראל מצרות...

ונגאל במהרה ברחמים, אמן!

רוצים לקיים את הבטחתו של רשב"י? הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ - לחצו כאן